Effekterna av Covid-19

Handelskammarpodden – Effekterna av Covid-19.

Handelskammarens vvd Per Tryding kommenterar svaren på den enkät som skickats ut till det sydsvenska näringslivet gällande covids-19s påverkan på näringslivet. Undersökningen tar tempen på företagen kring vad som sker och hur de agerar. Per kommenterar också vad som sker i ekonomin i stort och ger en rad tips och råd. Samtalet leds av Handelskammarens Katarina Björnsdotter.

0