Remissvar: ”Särskilt investeringsutrymme för Elnätsverksamhet”

Sverige behöver ett robust elsystem, som ger svenska företag möjlighet att växa och utvecklas i takt med ny teknologi. Det är av yttersta vikt för näringslivet att identifierade flaskhalsar i elnätet hanteras och att tillräckligt med lokal effekt finns tillgänglig. Ett starkare elnät innebär en fortsatt möjlighet att hantera tillväxt i våra storstadsområden där det idag råder brist på kapacitet.

Ladda ner dokumentet

0