Möt vårt nya Skiljeråd

Cecilia Eneheim Iveberg har valts till ny ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd. Cecilia efterträder Johan Sigeman som efter 25 års troget engagemang och arbete med de sydsvenska skiljereglerna valt att lämna över till Cecilia. Rådet har under de senaste åren, med Johan som ordförande, lanserat nya skiljeregler och även ett separat regelverk för medling.

Cecilia Eneheim Iveberg, som nu tar över stafettpinnen, har arbetat med tvistelösning i över 20 år och har varit vice ordförande i skiljerådet sedan 2018. Hon har tidigare tjänstgjort som domare men har de senaste dryga 15 åren arbetat som processadvokat. Sedan 2015 driver hon en egen advokatbyrå specialiserad på tvistelösning och skiljemannauppdrag.

Under de senaste åren har skiljerådet gjort ett stort arbete med lansering av både uppdaterade och nya regelverk med målet att kunna erbjuda snabb och kostnadseffektiv tvistelösning lokalt för det sydsvenska näringslivet. Cecilia har varit högst delaktig i detta arbete och vi är nyfikna på hur hon ser på sin roll som ny ordförande och rådets fortsatta arbete.

Jag ser fram emot att fortsätta rådets arbete med att erbjuda en effektiv tvistelösningsverksamhet lokalt här i södra Sverige. Skiljeförfarande har många fördelar som tvistelösningsform, inte minst genom sin snabbhet, sekretessen i förfarandet och möjligheten att välja skiljemän med särskild kompetens för tvistefrågorna. Det finns även goda möjligheter till flexibla lösningar i förfarandet, bl.a. i form av IT-baserade förhandlingar. Inte minst i de tider som är just nu är det en styrka, säger Cecilia. 

Som ny vice ordförande valdes Bengt Olsson som även han varit med i rådets arbete de senaste åren. Bengt är fd lagman och var sekreterare i Skiljedomsutredningen, vars lagförslag ligger till grund för nuvarande lagen om skiljeförfarande.

Ny ledamot i skiljerådet är Magnus Ramberg från Advokatfirman Lindahl. Magnus har en inriktning mot kommersiella tvister och avtal och utses ofta som skiljeman (bl.a. vid tvångsinlösen av minoritetsaktier efter offentliga bud). Han är även utbildad CEDR-ackrediterad medlare.

Vad ser du fram emot i arbetet som ny ledamot i skiljeråd?

Snabb och kostnadseffektiv lösning blir en allt viktigare fråga för näringslivet och min bedömning är att behovet av detta kommer att öka under och efter Coronapandemin, säger Magnus och fortsätter; det ska därför bli spännande och stimulerade att få bidra till detta genom ett engagemang i Skiljerådet. 

Sedan tidigare är följande personer ledamöter i skiljerådet:

Lina Bergkvist, advokat, Zellberg Advokatbyrå
Magnus Bernro, advokat, Advokatfirman LA PARTNERS
Diana Melander, chefsjurist, Din Doktor
Helena Strömbeck, advokat, Advokatfirman Wåhlin Law
Nicklas Söderberg, chefsrådman Helsingborgs tingsrätt

Du hittar mer information om Handelskammarens skiljedoms – och medlingsregler här

0