Ängelholms flygplats måste räddas för välfärdens skull

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 2020-05-28

Under torsdagen kom besked att Ängelholms-Helsingborgs flygplats läggs ned. Men flygplatsen är mycket viktig för sydsvensk ekonomi. En ny och bredare grupp av ägare behöver ta över.

Att flyget har en svår period är knappast någon nyhet. Covid-19 innebär en närmast total nedstängning och redan innan detta fanns en diskussion om flygets klimatavtryck. Men flyget behövs och runtom i Europa pågår det ett intensivt arbete för att stärka flygets förutsättningar när krisen lättar. De senaste veckorna har även det pågått allt mer konkreta samtal kring hur Ängelholm-Helsingborgs flygplats, AGH, skall överleva. Det handlar till stor del om effekterna om Covid-19, men ett omtag var nödvändigt oavsett pandemin.

AGH är nämligen en extremt viktig resurs för Sydsveriges förmåga att skapa välfärd. Sett enbart till summan av de beskattningsbara inkomster som flygplatsen gör tillgängliga så rör det sig om över en miljard per år i nordvästra Skåne. Detta är inkomster från de knappt 10 000 personer som betalar kommunalskatt i nordväst men jobbar i Stockholmsregionen. Detta har stor betydelse. Det var prognoser på liknande volymer som en gång motiverade Öresundsbron, låt vara att de sedan överträffats med råge. Försvinner AGH kommer denna intäktskälla att successivt krympa. Till det kommer minskade tillväxtförutsättningar för näringsliv och samhällsliv i övrigt.

För tio år sedan lämnade staten ifrån sig ägandet av ett antal flygplatser. Man behöll de lönsamma storflygplatserna och ett fåtal flygplatser främst i norra Sverige. I samband med det togs ägandet över av kommuner och regioner. Ängelholm blev ett undantag eftersom Peab klev fram och tog ansvaret. Driften har skötts mycket professionellt och ägaren har löpande återinvesterat vinsterna i verksamheten. Men under kommande år är risken överhängande att verksamheten blir något för liten för att garantera att affären går ihop, och något för stor för att automatiskt få tillgång till EU-sanktionerad stödverksamhet.

Bortsett från att det är orimligt att endast ett privat bolag skall vara infrastrukturhållare och riskera förluster för en kollektiv nyttighet finns en strategisk risk för regionen med en ensam börshandlad ägare. Därför är det både rimligt och strategiskt viktigt med ett brett ägande.

I den uppkomna akuta situationen ser vi det som självklart att kommunerna inom Familjen Helsingborg gemensamt går in och säkerställer verksamheten. Om inte annat för att ta ansvar för den egna kommunala välfärden. Det är också rimligt att staten skyndsamt skapar en modell som garanterar förluststäckning även för de flygplatser som lämnades för tio år sedan. Samtidigt måste arbetet för att få in fler privata aktörer fortsätta. För det regionala näringslivets behov av AGH är tydligt.

Nyligen gick Ängelholms Näringsliv ut med en enkät till företag och organisationer i nordvästra Skåne. Preliminära resultat från cirka 1 200 svar från alla branscher visar att närmare hälften (48 procent) kommer att ha flyg som förstaalternativ för sitt affärsresande utanför Skåne efter Covid-19. Behovet hos de nordvästskånska företagen att åter kunna flyga visar sig också vara stort. Hela 80 procent uppger att de behöver tillgång till flyget nu eller snarast efter sommaren. 98 procent ser AGH som ett attraktivt alternativ för affärsresandet.

En tillförlitlig, smidig och effektiv transportväg till huvudstadsregionen är med andra ord ytterst viktig för regionens utvecklingsmöjligheter. En långsiktigt hållbar lösning för Ängelholm-Helsingborgs flygplats behöver komma på plats nu inte minst för att säkerställa återstarten av den regionala ekonomin efter Covid-19.

Per Tryding

Vice Vd Sydsvenska Handelskammaren

0