Skiljedom

Skiljedom logo

Handelskammarens skiljeråd består av erfarna advokater, bolagsjurister och domare som utser bland annat skiljemän. Skiljemännens uppgift är att avgöra tvister genom skiljedom.

Skiljerådet består av:

Du kan läsa mer om personerna i skiljerådet i Presentationen av ledamöter Sydsvenska Industri och Handelskammarens skiljeråd.

Relaterade dokument Skiljedomsreglerna

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsregler

Skiljedomsregler (english version)

Tidigare_regler_för_skiljedom

Bilaga 1 Kostnadsreglemente per 23 mars 2017

I Bilaga 1 ovan hittar du information om:

”Registreringsavgiften” på sida 1;
”Administrativ avgift ordinärt förfarande” sida 2;
”Arvodestabell ordinärt förfarande” sida 3-4;
”Administrativ avgift förenklat förfarande” sida 5;
”Arvodestabell förenklat förfarande” sida 6;
”Arvodestabell medlare” sida 7.

Relaterade dokument medlingsreglerna

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens medlingsregler

Kostnadsreglemente avseende medlingsregler

Mediation Rules of the Chamber of Commerce and Industry of Southern Sweden english

Schedule of costs to the mediation rules of the Chamber of Commerce and Industry of Southern Sweden

Våra modellklausuler

Ordinärt skiljeförfarande
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Förenklat skiljeförfarande
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler, varvid reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Kombinationsklausul
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler. Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.