Skiljedom

Skiljedom logo

Handelskammarens skiljeråd består av erfarna advokater, bolagsjurister och domare som utser bland annat skiljemän. Skiljemännens uppgift är att avgöra tvister genom skiljedom.

Skiljerådet består av:

  • Ordf. Johan Sigeman, advokat och partner, Sigeman & Co
  • V. Ordf.  Cecilia Eneheim Iveberg, advokat och partner, Eneheim Iveberg Advokatbyrå
  • Bengt Olsson, lagman, Hässleholms tingsrätt
  • Diana Melander, chefsjurist, Din Doktor
  • Helena Strömbeck Karlsson, advokatAdvokat Helena Strömbeck Karlsson AB
  • Nicklas Söderberg, chefsrådman, Helsingborgs tingsrätt
  • Lina Bergqvist, advokat, Advokatfirman Vinge
  • Magnus Bernro, advokat och partner, Advokatfirman LA PARTNERS

Du kan läsa mer om personerna i skiljerådet i Presentation av Sydsvenska Industi- och handelskammarens skiljeråd.

Relaterade dokument Skiljedomsreglerna

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsregler

Skiljedomsregler (english version)

Tidigare_regler_för_skiljedom

Bilaga 1 Kostnadsregelemente per 23 mars 2017

I Bilaga 1 ovan hittar du information om:

”Registreringsavgiften” på sida 1;
”Administrativ avgift ordinärt förfarande” sida 2;
”Arvodestabell ordinärt förfarande” sida 3-4;
”Administrativ avgift förenklat förfarande” sida 5;
”Arvodestabell förenklat förfarande” sida 6;
”Arvodestabell medlare” sida 7.

Relaterade dokument medlingsreglerna

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens medlingsregler

Kostnadsreglemente avseende medlingsregler

Våra modellklausuler

Ordinärt skiljeförfarande
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Förenklat skiljeförfarande
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler, varvid reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Kombinationsklausul
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler. Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.