Cybersäkerhet – hur säker är din verksamhet?

Covid-19 har fått oss att ändra beteende och att mötas mer digitalt. Ur säkerhetssynpunkt är det en utmaning när många, eller i vissa fall alla, anställda arbetar hemifrån. Coronaviruset för med sig nya utmaningar när det gäller cybersäkerheten, då cyberkriminella inte ligger lågt bara för att en global kris pågår.

Tidigare i vår hade vi besök av Pernilla Nordström, Sam Graflund Wallentin och Linus Owman från PwC som gav tips och råd kring hur företag kan öka sin cybersäkerhet.

Utveckling av hotlandskapet

Vilka hotaktörer finns i samhället? Hur skapas möjligheter för dessa aktörer att vara aktiva? Sam Graflund Wallentin berättar mer hur hotaktörer utnyttjar händelser som Covid-19 för att komma åt information.

Vad är en ransomware-attack?

Vad händer när en hotaktör har kommit åt information som sedan används för att utpressa ägaren; hur ska företaget agera? Vilka åtgärder finns?

Ledningens viktiga arbete med cybersäkerhet

När det kommer till cybersäkerhet spelar styrelse och ledning en viktig roll. Deras roll är att utmana och övervaka säkerheten på företaget, men även förstå vilka risker och åtgärder som finns samt hur dessa förändras över tid. Pernilla Nordström berättar mer i klippen nedan:

Mer information om hur ditt företag kan arbeta med cybersäkerhet hittar ni på PWCs hemsida.

0