Nu inleds sökandet efter Årets Tekniker och Årets Tekniker – Tekniklöftet 2020!

Handelskammaren anordnar i samarbete med Alfa Laval, Beijer Electronics, Bona AB, Chefspoolen, Deloitte, Moll Wendén, SEB, TePe Munhygienprodukter AB och Trelleborg AB, återigen tävlingen där Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte efterlyses.

Teknisk innovation är ett av de mest kraftfulla medel vi har för att driva världens samhällen framåt. När nutidens omställningar kräver nya tekniska verktyg i en rasande fart är behovet stort av skickliga tekniker, och dessa behöver motiveras och lyftas för att vidare främja det viktiga arbetet. För åttonde året i rad går nu därför sökandet efter Årets Tekniker av stapeln! För femte året i rad delas även pris ut för Årets Tekniklöfte.

Årets Tekniker är någon som har gedigen erfarenhet av sin verksamhet och förtjänar att hyllas för sitt engagemang och för konkreta framsteg som varit betydande för teknikutveckling. Tekniklöftet riktar sig istället mot nya förmågor med projekt på etableringsstadiet där potential kan utläsas och fortsatt arbete bör uppmuntras. Utdelningen av utmärkelserna grundar sig i ett behov av att hitta personer som kan inspirera andra, då innovativa tankesätt och modiga människor med nya idéer och produkter är av största betydelse för att utvecklas i takt med den globala marknaden.

Initiativtagare till Årets Tekniker är Kerstin Lindell, VD på Bona AB och ordförande i Handelskammaren.

Det finns studier som visar att det år 2030 beräknas råda brist på över 50 000 ingenjörer. Genom ”Årets Tekniker” kan vi lyfta tekniker som yrkeskategori, och förhoppningsvis också skapa intresse för teknik, och därmed bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns priser till ledare, ekonomer och innovatörer, men det är alltför sällan som vi uppmärksammar tekniker.
– Kerstin Lindell

Vinnarna utses med hjälp av nomineringar – från till exempel kollegor, elever och chefer. Sedan granskas kandidaterna av en jury som utser vinnaren. Vinnarna mottar ett stipendium på 50 000 kronor vardera. Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast 22 oktober.

Prisutdelningen sker i samband med Handelskammarens Höstmöte, 26 november, i Malmö.

Nominera en tekniker på aretstekniker@handelskammaren.com, eller besök oss på vår Facebooksida och hemsida.

Har du frågor om tävlingen eller nomineringarna?
Kontakta: Gustav Aronsson 040 690 24 17


Många intressanta och inspirerande nomineringar har framkommit tidigare år. Nedan ser ni några av årens vinnare:

Årets Tekniker
2013: Bo Håkansson, Professor vid Chalmers. Se mer här: Årets Tekniker 2013

2014: Mehrdad Mahdjoubi, Orbital Systems. Se mer här:Årets Tekniker 2014

2015: Petra Wadström, Solvatten, Se mer här: Årets Tekniker 2015

2016: Tongyun Shen, Robust Seed Technology AB, Se mer här: Årets Tekniker 2016

2017:Elina Berglund, Natural Cycles. Se mer här: Årets Tekniker 2017

2018: Göran Bolin, SaltX. Se mer här:Årets Tekniker 2018

2019: Katja Szybeck, Serstech. Se mer här: Årets Tekniker 2019


Årets Tekniker – Tekniklöfte:
2016
: Sofie Woge, Tendo, Se mer här: Årets Tekniker – Tekniklöftet 2016

2017: Madeleine Källmarker, student vid Chalmers. Se mer här: Årets Tekniker – Tekniklöftet 2017

2018: Nicolas Maxant, Mimbly. Se mer här: Årets Tekniker – Tekniklöftet 2018

2019: Ramkumar Nair, Mycorena. Se mer här:Årets Tekniker – Tekniklöftet 2019

0