Handelskammaren lägger fram spadklara vägsatsningar till regeringen

I en skrivelse till Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikutskottet föreslår Sydsvenska Handelskammaren fyra sydsvenska projekt för närmare 1,5 miljarder som kan startas redan i höst när vi efter Covid-19 behöver starta om samhället med hjälp av offentliga stimulanser.

Det rör sig om projekt som är färdigutredda och bara kräver ett sista godkännande innan byggnationen kan påbörjas.

Vi har valt spadklara projekt med god lönsamhet som ger tillväxt på ett antal strategiska platser. Vi har flera regioner med stor export och behov av en större arbetsmarknad. Det är där vi behöver lägga in stöten nu, säger Anders Borgehed, Regionchef Policy sydost.

De projekt som föreslås är

  • Väg 27 Backaryd – Hallabro, mötesfri väg
  • E22 Lösen – Jämjö, motortrafikled
  • Väg 19 Bjärlöv – Broby, mötesfri väg
  • Väg 25, utbyggnad av österleden i Växjö (på länsstyrelsens i Kronoberg bord)

På järnvägssidan finns också intressanta investeringar, men de är tyvärr inte lika långt framme planeringsmässigt så att de kan startas direkt, säger Anders Borgehed.

Handelskammaren föreslår också att regeringen initierar ett särskilt uppdrag att identifiera spadklara projekt och att se över planeringsprocesser.

I samband med att riksdagen öppnar 8 september hoppas Handelskammaren att detta är en av de första frågorna som tas upp.

Projekten och investeringarnas betydelse presenteras i rapporten ”Förslag på spadklara investeringar i infrastruktur” framtagen av Sara Åhlén Björk, fil. dr. i nationalekonomi och chefekonom på Handelskammaren.

0