Ny ordförande med innovativ passion

Författare: Caroline Rundberg, artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv nr.3 2020 

Handelskammarens Årsmöte 2020 blev historiskt. Både genom att mötet var digitalt och att den första kvinnliga ordföranden valdes in. Nu har Kerstin Lindell tagit över ordförandeklubban. 

Hur ser du på att vara Handelskammarens första kvinnliga ordföranden? 
Handelskammaren startade för 115 år sedan och vilar på många anrika traditioner. En viktig del i vårt arbete är att vara samtida och ständigt följa med vad som händer i omvärlden och driva olika utvecklingsfrågor. Att kliva in som Sydsvenska Handelskammarens första kvinnliga ordförande känns därför både relevant och viktigt. Jag kan bidra med erfarenhet och kompetens utifrån min roll som VD på Bona och som styrelseledamot i ett antal styrelser. Det känns också som en naturlig utveckling då jag har varit vice ordförande i Handelskammaren under några år.

Vilken är nyckeln till jämställdhet enligt dig? 
I min roll som VD på ett globalt företag som Bona, där vi består av olika kulturella bakgrunder av etnisk- och religiös tillhörighet, är detta en mycket viktig fråga som vi arbetar med hela tiden. Jag tror att nyckeln är att arbeta parallellt både på en strukturell nivå med att ta fram ramverk och skapa förutsättningar, såväl som att hela tiden arbeta med den interna kulturen och arbetsklimatet. Där spelar alla chefer i organisationen en mycket viktig roll för att skapa ett arbetsklimat som är jämställt och som präglas av respektfullhet och tolerans.   

Vad har Handelskammaren för makt att påverka? 
Handelskammaren är en fantastisk samverkansarena med stor kraft och möjlighet att påverka och agera i medlemmarnas intresse. Tillsammans är vi en stark och betydelsefull aktör som omvärlden lyssnar på och har förtroende för. Det skapar möjligheter men är också ett stort ansvar. Just nu arbetar vi med att förankra visionsarbetet 2025 som ska godkännas av fullmäktige. Detta ger oss en plattform att påverka inom de områden som är angelägna för våra medlemmar.   

Vilka egenskaper bör en god ledare ha? 
Det räcker inte att bara ha visioner och goda idéer, man behöver även ha förmågan att kunna genomföra aktiviteter mot målen. Jag tror på ett prestigelöst ledarskap och försöker involvera mina medarbetare, vara en god lyssnare och kommunicera tydliga mål och strategier. Inom Bona har vi exempelvis jobbat mycket med vår dialog ”One Bona” där vi förankrat våra mål genom bland annat workshops för samtliga anställda över hela världen. Jag är själv en av de ledare som rest runt bland våra dotterbolag och träffat alla medarbetare i detta arbete, och det har varit oerhört värdefullt att följa processen och lyssna på deras reflektioner.   

Största utmaningen i din roll som vd för Bona? 
Några av de viktigaste uppgifterna har varit att vända omsättning och vinst i positiv riktning och att göra de rätta investeringarna inför framtiden. För att Bona ska vara marknadsledande behöver vi också vara innovationsledande med ett hållbarhetsfokus på miljö, lönsamhet och från en social aspekt. Ett av våra strategiska mål är att 50 % av lönsamheten skall komma från produkter som inte är äldre än 5 år.   

Dagens digitalisering innebär också utmaningar, men även stora möjligheter. Digitaliseringen har ökat exponeringen av vårt varumärke gentemot våra kunder, bland annat via sociala medier och webbinarier. Det innebär att vi kommer närmare slutkunden, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att föra fram vårt budskap men också att få feedback. Detta har blivit ett viktigt medel för att bygga varumärkeskännedom och ett kraftfullt verktyg för att driva vår innovationsprocess genom att anpassa våra produkter och koncept till kundernas behov.  

Vilka egenskaper har tagit dig dit du är idag? 
Min drivkraft har alltid varit min passion för innovation och hållbarhetsfrågor. Jag är målinriktad och har en holistisk syn på verksamheten. Jag brinner för ledarskapsfrågor och att utveckla företag och bygga starka varumärken i en internationell miljö tillsammans med engagerade medarbetare. 

Jag känner också ett stort socialt engagemang. Under min tid som VD har vi engagerat oss i flera olika samhällsprojekt – allt från Tekniksprånget och Industrinatten, till trädplantering i Småland. I år går vi in som en av sponsorerna i ett nytt nätverk i ett projekt som drivs av Malmö stad. Tillsammans med Handelskammaren var jag också initiativtagare till priset Årets Tekniker/Tekniklöfte som riktar sig till unga tekniktalanger i vår region. Det är genom den här typen av initiativ som vi kan göra skillnad och ge tillbaka till människor, samhälle och miljö. 

Mitt intresse för innovationsarbete har gått som en röd tråd genom hela min karriär.

Finns det någon särskild person som spelat stor roll för dig karriärmässigt? 
Jag känner en tacksamhet mot Klaas Kruithof, R&D Director på AkzoNobel, som vågade ge mig förtroendet att bli R&D-chef vid 31 års ålder. Och inte minst Bertil Edner, Bonas ägare och nuvarande styrelseordförande, som även han gav mig förtroende i unga år när jag tog över VD-rollen 2007. Bertil har funnits där som ett stöd under alla mina år på Bona.  

Vad är din relation till innovationer? 
Mitt intresse för innovationsarbete har gått som en röd tråd genom hela min karriär. Som industri-doktorand arbetade jag med projekt för vattenbaserade möbellacker som ersättning för lösningsmedelbaserade och formaldehydspaltande. Under min tid på Akzo Nobel var jag involverad i totalt 13 registrerade patent, och två gånger fick vi priset för mest lönsamma uppfinning. Jag gillar när innovationer bidrar till samhällsnytta, hållbarhet och lönsamhet. Som medlem i IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, håller jag mig kontinuerligt uppdaterad om utvecklingen inom hållbarhetsfrågor och innovationer.  

Vad gör du helst när du inte jobbar? 
Jag reser gärna tillsammans med min familj och umgås med vänner. Försöker också att ta mig tid till att hålla mig i form för att klara ett högt livstempo! 

Vill du veta mer om Kerstin? I klippet nedan kan du se Kerstins medverkan i Fredagssoffan.

0