Framgångar för Spadklara projekt

Under Coronakrisen har fokus legat på krispaket till olika företag, men även snabba investeringar som skapar tillväxt på längre sikt är bra ekonomisk politik i kristider.

Handelskammaren tog därför fram en lista med tillväxtstarka investeringar som redan är miljöprövade och godkända. De kallades för spadklara projekt. Allt som saknades var ett beslut av regering eller berörda myndigheter, sedan kan spaden sättas i marken direkt.

Efter påtryckningar är nu är två av dessa projekt klart närmre byggstart:

• På väg E22 planeras nu byggstarten för Lösen-Jämjö, värt 720 miljoner kronor, till år 2022.

• På väg 25 planeras nu byggstarten för Österleden Växjö, värt 300 miljoner kronor, till år 2023. 

Besluten som fattats betyder mycket både här och nu i krisen, men även för framtiden. Detta kommer hjälpa oss när vi skall få fart på tillväxten igen efter pandemin.

Sara Åhlén Björk, Chefekonom

Kraven har fått stor medial täckning, bl.a. BLT:s ledarsida och P4 Blekinge uppmärksammade vår rapport och skrivelse. Även i andra forum som E22 AB har Handelskammaren uppmärksammat vikten av skyndsamma infrastrukturinvesteringar. Exempelvis i ett brev till Tomas Eneroth nyligen, som uppmärksammades i tung lokal media som Norrköpings Tidningar, Barometern, BLT, Sydöstran och Kristianstadsbladet.

På Handelskammarens lista fanns ytterligare två viktiga och spadklara satsningar. Det handlar om väg 19 i Skåne mellan Bjärlöv-Broby och sträckan Backaryd-Hallabro på väg 27.

Vi har en stark förväntan om att de skall följa med nu. Det är viktiga satsningar för Sydsverige och timingen kan egentligen inte bli bättre!

Anders Borgehed, Policychef sydost

0