Q&A – A.TR.-certifikat

Blanketter för A.TR.-certifikat, var kan jag beställa dem?

Dem kan du köpa av oss. Vi säljer blanketten och Tullverket stämplar den.

Kan Handelskammaren stämpla våra A.TR.-certifikat?

I Handelskammarförordningen (1990:733) anges vilka dokument som Handelskammaren får utfärda. A.TR.-certifikat är inte omnämnt där och den typen av certifikat får bara utfärdas av Tullverket.

En exportör kan ansöka om att få tillstånd att själv utfärda varucertifikat A.TR. enligt förenklat förfarande. För att få detta tillstånd krävs regelbunden export, och att det på ett tillfredsställande sätt kan visas att exportvarorna uppfyller föreskrivna villkor. Den som får tillstånd tilldelas ett tillståndsnummer och kan själv stämpla A.TR.-certifikatet med en särskild av Tullverket godkänd stämpel.

Läs mer och ansök om tillstånd att utfärda varucertifikat A.TR

Vår kund i Turkiet begär både ett A.TR.-certifikat och ett Certificate of Origin. Behövs båda intygen?

Det är Turkiet som har ändrat sina regler vad gäller import och man vill ha båda certifikaten.

A.TR.-certifikatet är ett intyg som visar exportvarornas tullstatus och att de befinner sig i fri omsättning i EU. Det betyder att de antingen är tillverkade här eller är importerade till EU och tull har betalats vid förtullningen. Med ett A.TR.-certifikat blir varorna tullfria vid förtullningen i Turkiet.

Att kunden dessutom vill ha ett ursprungscertifikat beror säkert på att där står det i vilket land som varan är tillverkad, men det framgår inte av A.TR.-certifikatet.

0