Q&A – Incoterms®

Incoterms® 2020 har börjat gälla fr o m den 1 januari 2020. När måste jag byta från 2010?

Det finns ingen tidsgräns, utan när uppdateringen ska ske avgör varje företag själv. Alla tidigare versioner av Incoterms®, även den äldsta från 1936, gäller fortfarande.

Vad betyder ordet Inco i Incoterms®?

De första versionerna av leveransvillkoren kallades för International Commercial Terms då de bara handlade om internationella transporter. Genom åren har reglerna ändrats så att samma leveransvillkor kan användas både för inrikes som gränsöverskridande transporter. Internationella Handelskammaren (ICC) bestämde då att byta namn på leveransvillkoren och man började använda en förkortning (Inco) istället för den ursprungliga lydelsen som inte längre beskrev villkoren på ett korrekt sätt.

0