Handelskammaren och SmiLe i gemensam stöttning av uppstartsbolag

SmiLe Incubator och Handelskammaren har ingått ett strategiskt partnerskap som ger SmiLes medlemsbolag förmånen att ta del av Handelskammarens medlemserbjudanden under tiden bolagen är hos SmiLe Incubator. Bolagen får också en värdefull ingång till Handelskammarens stora nätverk i det sydsvenska näringslivet.

Både Handelskammaren och SmiLe Incubator har som främsta uppgift att främja näringslivets utveckling. I och med partnerskapet öppnas dörren för SmiLes medlemsbolag till Handelskammarens erbjudanden som består av utbildningar, viss rådgivning och inte minst ett stort företagarnätverk. Att redan tidigt få ett brett kontaktnät är av väsentlig betydelse för bolagens utveckling.

Den gemensamma satsningen är en värdefull komplettering till SmiLes omfattande förmånspaket till sina bolag. Förmånspaketet inkluderar tillträde till nationella och internationella organisationer och nätverk. Denna satsning är också en del i SmiLes strävan att öka uppstartsbolagens exponeringar och kontaktytor – något som är en viktig del i SmiLes framgångsstrategi. Sedan starten har SmiLe Incubator stöttat cirka 90 life science-entreprenörer i inkubatorprogrammet med affärsutveckling och utbildning, och nio av tio av bolagen som deltagit (och deltar) är fortsatt verksamma.

– Det är glädjande att få detta samarbete med Handelskammaren, vilket är i linje med vår ambition att samverka med de, för våra bolag, mest betydelsefulla organisationerna. Det är av stort värde för våra bolag att de får möjlighet att komma in i det sydsvenska näringslivet och få tillgång till hjälp från ännu fler experter, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

För Handelskammaren är samarbetet en möjlighet att tidigt nå unga bolag som har fokus på sin verksamhet och inte känner till Handelskammaren.

– Med omkring 150 arrangemang om året bidrar vi till en mötesplats för kompetens- och kunskapsutbyte till de 2 500 medlemsföretagen, som representerar blandade branscher. Handelskammaren är ett viktigt påverkansorgan som driver frågor inom kompetens och mångfald, infrastruktur och integration, för att öka tillväxt och konkurrenskraft i Sydsveriges näringsliv, säger Ulrika Dieroff, avdelningschef för Affärsservice vid Handelskammaren.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life,

Ulrika Dieroff, avdelningschef för Affärsservice vid Handelskammaren, +46 (0)40-690 24 29, ulrika.dieroff@handelskammaren.com

0