Nu startar sökandet efter Sveriges Bästa Lärare 2021!

Nu inleds för trettonde året i rad sökandet efter Sveriges bästa lärare. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har sedan 2009 årligen delat ut ett pris till en lärare som har förmågan att lära ut och inspirera sina elever och kollegor. Morgondagens arbetskraft sitter i skolbänken idag och ingen skola blir bättre än sina lärare. Därför vill vi uppmärksamma goda exempel i hopp om att inspirera fler att söka sig till läraryrket.

Trots lärarnas betydelse, går mycket av deras arbetstid åt till annat än just undervisning. Det ger varken elever eller lärare schyssta förutsättningar till goda skolresultat. Läraryrkets villkor är något som är i behov av förändring och vi menar deras arbete måste värderas högre. Därför menar vi att lärarlönen bör öka med i snitt 10 000 kr i månaden, vilket också är varför vinnaren mottar en prissumma på symboliska 10 000 kr samt titeln “Sveriges bästa lärare 2021”.

Vi behöver utbilda fler duktiga och engagerade lärare som tillsammans kan utveckla den svenska skolan. Priset hoppas vi därför kan vara ett av många steg på vägen mot det.

Känner du en lärare som förtjänar titeln “Sveriges bästa lärare 2021”?

Skicka din nominering till skola@handelskammaren.com, med följande information:

  • Lärarens namn, vilken skola och skolans ort som hen arbetar på.
  • Vilka speciella egenskaper har hen som lärare och ledare?
  • Beskriv hur läraren gör undervisningen bättre.
  • Har läraren andra egenskaper eller projekt som sticker ut?

Alla är välkomna att skicka in sin nominering fram till och med den 11 april 2021. Vinnaren kommer att ta emot sitt pris i samband med Handelskammarens årsmöte i Malmö den 26 maj 2021.

Du kan följa kampanjen via:

Facebook – facebook.com/lararpriset/
Instagram – instagram.com/lararpriset/

Juryn för Sveriges bästa lärare består av Per Samuelsson, VD och Koncernchef för Beijer Group och ordförande i juryn, Charlotta Falvin, styrelseproffs, Mats Johansson, styrelseledamot i Orbit One samt Handelskammarens vice VD Per Tryding. Deltar i juryn gör även Josefine Fälth, ordförande i Sveriges elevkårer och Philippe Longchamps, vinnare av Sveriges bästa lärare 2020.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tryding, vVD Handelskammaren: 040-690 24 09
Gustav Aronsson, projektledare för Sveriges bästa lärare: 040-690 24 17

0