En näringsrik morgon

Den 24 mars tog vår regionchef Johan Andersson plats framför kameran i sändningen ”Näringsrik morgon”.  I intervjun besvarades frågor om Handelskammarens historia och verksamhet samt om Handelskammarens del av The Pot i Karlskrona.  

Detta är en viktig och bra satsning – den vill vi vara delaktig i. Det var en bra lösning för oss att ta del och vara en del av detta community. Vi vill vara nära våra medlemmar och nu har vi en fysisk plats som vi kan möta dem på. Här kan vi hålla stora möten, nätverksträffar med mera.

Se hela intervjun i videon nedan:

0