Uttalande om Bromma flygplats

Frågan om Bromma flygplats är högaktuell. I slutet av april meddelade regeringspartierna att de vill stänga Bromma flygplats. I den rådande pandemin har inrikesflyget minskat, vilket har varit ett ledande argument för nedläggningen av flygplatsen. Men vad kommer detta innebära för övriga delar av Sverige?

I videon kommenterar vår vd Stephan Müchler och vice vd Per Tryding förslaget om nedläggningen. Nedläggningen skulle lämna flera frågetecken om tillgängligheten till Stockholm men också påverka svensk infrastruktur och ekonomi.

– För det första: finns det slottider på Arlanda? Det vill säga, är det möjligt att skapa förbindelser från alla regionala flygplatser till Stockholm? Det är viktigt med en god tillgänghet, inte bara för Stockholm utan för övriga landet. Det är långt ifrån alla orter som ligger i anslutning till en stambana. För dem är en förbindelse med Stockholm helt avgörande, säger Stephan.

Handelskammaren om Bromma flygplats
0