Anders Nyberg är Sveriges Bästa Lärare 2021

Foto: Elsa Nyberg

Utan kompetenta och engagerade lärare ekar kunskapsområden på framtidens arbetsmarknad tomma. Det är därför hög tid att lärare premieras mer för sitt arbete och inte längre blir tagna för givet. För att lyfta vikten av inspirerande lärare i Sverige delas, för trettonde gången, utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare ut. Initiativtagaren Sydsvenska Industri- och Handelskammaren presenterar stolt årets vinnare: Anders Nyberg från Leksands Gymnasium. 

Sveriges bästa lärare 2021, Anders Nyberg, arbetar som gymnasielärare i fysik och matematik vid Leksands Gymnasium i Leksand. Med ett pedagogiskt undervisningssätt motiverar och engagerar Anders sina elever till att utmana sig själva. Anders varierar undervisningen och är mån om att inkludera eleverna i sitt arbetssätt, vilket skapar en djupare inlärning och trygghet för eleverna. 

Juryns motivering lyder:
Anders Nyberg arbetar som lärare på Leksands Gymnasium i Leksand. Med stor kunnighet, flexibilitet och involvering har Anders inte bara motiverat sina elever till att vilja lära sig mer om matematik och naturvetenskapliga ämnen – han har även hjälpt dem att finna glädjen i det.

Anders har en förmåga att lära ut på ett pedagogiskt vis som får allting att falla på plats. Han har ett kreativt arbetssätt och varierar undervisningen med filmer, föreläsningar och eget arbete. Med sitt kunskapsdjup har han även skapat ett starkt förtroende och uppmuntrat eleverna att exempelvis klara de utmanande fysikkurserna.

Anders inkluderar eleverna i sitt arbetssätt och ser till att alla får chansen att uttrycka sina önskemål och anpassar undervisningen därefter. Delaktigheten leder till en bättre inlärning och skapar framförallt en stor trygghet för eleverna. Han erbjuder extra lektioner och ytterligare hjälp för att minska stressen inför prov.

Under distansundervisningen har Anders varit mån om allas mående och gjort sitt yttersta för att hjälpa till. Han såg alla elever och hälsade på alla vid namn, även utan kameror på. Anders vill alltid sina elever det bästa och gör det utmanande ämnen förståeliga och roliga.

Idag hyllar vi honom för denna unika lärargärning och den stora entusiasm han visar för sitt yrke. Det är med stor glädje som vi valt att utse Anders Nyberg till Sveriges bästa lärare 2021.

Anders Nyberg om priset:
– Jag är oerhört glad, stolt att tilldelas utmärkelsen Sveriges bästa lärare. Jag är tacksam över att vara en del av ett fantastiskt arbetslag, där det är högt i tak, nära till skratt men där vi framförallt alltid har eleverna i fokus. Att vara lärare är för mig att finnas där för mina elever och göra vad jag kan för att hjälpa eleverna nå sina mål. Det är därför extra roligt att det är eleverna som nominerat mig vilket jag ser som ett kvitto på det vi gör under lektionerna och i skolan som viktigt och betydelsefullt.

Stort tack Sydsvenska Industri- och Handelskammaren för denna fina utmärkelse och för att ni belyser och lyfter läraryrket. Det finns många fantastiska lärare i landet men fler behövs och att uppmärksamma vilket fantastiskt yrke detta är ett steg i rätt riktning mot målet.

Juryn för Sveriges bästa lärare består av Per Samuelsson, VD och koncernchef för Beijer Group och ordförande i juryn, Charlotta Falvin, styrelseproffs, Mats Johansson, styrelseledamot i Orbit One samt Handelskammarens vice VD Per Tryding. Deltar i juryn gör även Josefine Fälth, ordförande i Sveriges elevkårer och Philippe Longchamps, vinnare av Sveriges bästa lärare 2020.

Prisutdelningen kommer att ske under Handelskammarens digitala årsmöte den 26 maj.

För att följa Sveriges bästa lärare:

www.facebook.com/Lararpriset 
www.instagram.com/lararpriset 

För ytterligare information samt kontaktinformation till Anders, vänligen kontakta:

Gustav Aronsson, policyanalytiker Handelskammaren 040-690 24

0