Handelskammarens ordförande är hedersdoktor vid LTH

Vi kan stolt berätta att Kerstin Lindell, styrelseordförande för Handelskammaren samt för Bona AB, promoverades idag till hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. I motiveringen från LTH:s styrelse står bland annat att Kerstin Lindell ”som en ledande och inflytelserik näringslivsaktör i södra Sverige, VD för ett teknik- och vetenskapsbaserat företag, har Kerstin visat sig främja brobyggnad med den akademiska världen, särskilt LTH, och förväntas fortsätta ge stöd till forskningen vid LTH. Genom Kerstins mentorskap har Bona varit en mycket engagerad och värdefull partner i ett antal projekt genom åren som BioVinn (Vinnova, 2008-2019), STEPS (Mistra, 2016-2024) med flera med fokus på utveckling av ny teknik som kan möjliggöra omvandling av förnybara resurser till industriprodukter”.

Med anledning av pandemin genomfördes årets doktorspromotion digitalt med fysisk närvaro endast av rektor, promotorerna, fakultetsmarskalkarna, kransflickorna, talhållarna och övermarskalken.

Stort grattis Kerstin!

0