Reviderade ursprungsregler i vissa frihandelsavtal

Från och med den 1 september 2021 träder nya reviderade regler i kraft i vissa av EU:s frihandelsavtal. Då blir det möjligt att välja om man antingen vill använda de nya eller de befintliga ursprungsreglerna. De nya reglerna gäller i frihandelsavtalen med flertalet länder som ingår i den så kallade Pan-Eur-Med-konventionen (PEM):
Albanien, Algeriet, Bosnien och Hercegovina, EFTA (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz), Egypten, Färöarna, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Kosovo, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Palestina och Västbanken, Serbien, Syrien, Tunisien, Turkiet och Ukraina. (Mer information kommer inom kort om alla eller bara vissa länder kommer att vara med från början.)

PEM-konventionen innebär att svenska företag kan få tullfrihet eller tullnedsättning vid import från ovanstående länder, och att företag i dessa länder kan slippa tullavgifter eller få tullnedsättning när de importerar varor från EU.

Förhandlingarna om mer liberala regler i PEM-konventionen har pågått i flera år och ändringsförslag har utarbetats. Alla parter har dock inte kunnat enas om att dessa förslag kan träda i kraft. Därför har man kommit överens om att tillämpa en alternativ uppsättning ursprungsregler. Exportföretag kan välja vilka regler de vill använda i varje enskilt fall i de avtal där de nya reglerna har införlivats.

I de allra flesta fall kommer ändringarna att göra det lättare att uppnå ursprungsstatus för exportvarorna. Ändringarna innebär bland annat:

  • förenkling av reglerna i bearbetningslistorna,
  • ökning av andelen tredjelandsmaterial som kan användas, och
  • höjning av ”toleransregeln” från 10 till 15 procent.

I det preliminära avtalet mellan EU och Schweiz framgår de nya bearbetningslistorna som i princip kommer att gälla för alla medverkande länder.

I några av avtalen anges också uttryckligen att elektroniska EUR 1-certifikat kan användas. (Hur det ska fungera i praktiken återkommer vi om.) Om de nya alternativa reglerna används måste det i fält 7 på EUR 1-certifikatet anges ”TRANSITIONAL RULES.

Om en ursprungsdeklaration används ska den ha följande lydelse:

”The exporter of the products covered by this document (customs authorization No………) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………….. preferential origin according to the transitional rules of origin.”

Varucertifikat EUR-MED och ursprungsdeklaration EUR-MED används inte längre vid tillämpningen av de nya ursprungsreglerna.

Ytterligare information har EU-kommissionen nyligen publicerat på sin hemsida i en särskild ”Guidance” som gäller de nya bestämmelserna.

Se även EU-kommissionens samlingssida The pan-Euro-Mediterranean cumulation and the PEM Convention med ytterligare information.

Tullverket har även de sammanställt information om förändringarna i artikeln Nya regler inom Pem från den 1 september samt i en ny samlingssida med information om Pem-avtalet.

0