Blekingemåndag med Stephan Müchler

Ledaren publicerades i Sydöstran den 16 juli 2021

Stephan Müchler är VD för Sydsvenska Handelskammaren. Han sitter i Malmö men har bra kunskap också om Blekinge.

Hur ser du på denna del av landet?

– Regioner och kommuner har traditionellt definierats av politiska beslut. Men vid sidan av den administrativa indelningen har människor sökt sig över kommun- och länsgränser för nya jobb, regionerna har därför blivit större och därmed också mer livskraftiga och dynamiska. Man brukar prata om så kallade lokala arbetsmarknader – LA-regioner – som uppstår när en tillräckligt stor del av befolkningen pendlar över gränser. Sedan 1985 har denna regionförstoring varit mycket tydlig i stora delar av Sverige. Vi har gått ifrån 126 till i dag 69 LA-regioner.

Och gäller detta också i Blekinge?

– Där har denna utveckling gått långsammare. Länet borde egentligen nu vara en enda sammanhållen gemensam arbetsmarknad, men är fortsatt delat i två halvor. 1985 fanns i Blekinge visserligen tre LA-regioner, men regionförstoringen har alltså varit mycket blygsam. Som jämförelse kan nämnas att man i Skåne under samma period gått från sju till två LA-regioner.

Stephan Müchler jämför med Halland. För hundra år sedan hade de många invånare som Blekinge, men nu har deras fyra arbetsmarknader blivit två. I norr har de vuxit ihop med Göteborgsregionen och utvecklats bättre är den södra delen:

– Detta trots att den södra delen har Halmstad som residensstad och är länets administrativa centrum. Nu har Halland för övrigt dubbel så många invånare som Blekinge, vilket givetvis påverkar skatteintäkter och mycket annat mycket positivt.

De tre residensstäderna i sydöstra Sverige – Karlskrona, Kalmar och Växjö – måste bekvämt och säkert kunna nås inom 45 minuter.

Hur ska vi tolka detta?

– Det är helt enkelt så att storleken har betydelse. De största regionerna utvecklas bättre ekonomiskt än de mindre regionerna. De senare har en tydligt sämre produktivitetsutveckling, växer långsammare och har större strukturella problem att brottas med. För den enskilda människan finns fler potentiella arbetsgivare, helt enkelt fler potentiella jobb att söka. Dessutom är bredden på kulturutbudet som regel betydligt större i större regioner.

Därför är också Handelskammarens krav på en utbyggd infrastruktur så viktig, menar Müchler. De tre residensstäderna i sydöstra Sverige – Karlskrona, Kalmar och Växjö – måste bekvämt och säkert kunna nås inom 45 minuter:

– Då kommer sydost att hänga ihop och kunna bli en sammanhållen region med 600 000 människor och en mycket konkurrenskraftig arbetsmarknad.

Men hur ska det gå till?

– Beslut om dessa investeringar fattas dessvärre inte i Blekinge eller sydost, utan av riksdag och regering i Stockholm. Och dessvärre är har Blekinge fått stå tillbaka i infrastruktursatsningar under många år. Under perioden 2010–2029 var riksgenomsnittet för planerade investeringar 21 600 kronor per invånare. Under samma period fick Blekingeborna 10 300 kronor. Siffrorna är oroväckande och talar för sig själv.

Slutsats?

– Blekinge och sydöstra Sverige måste hänga ihop. Det är en av Blekinges politikers viktigaste uppgifter, oavsett om de sitter i riksdag, regering eller någonstans i Blekinge.

0