Debatten om elzonerna

Handelskammarens vice VD Per Tryding kommenterade i P4 Sveriges Radio de stora skillnaderna i elpriser i Sveriges olika elzoner och konsekvensen av detta. Sydsverige är landets dyraste elprisområde och de senaste åren tyder på en ohållbar utveckling vars efterverkan drabbar både privatpersoner och näringslivet. Per Tryding kräver av svensk politik att de utreder problemet och tar fram alternativ till problemlösning. Näringslivsminister Anders Ygeman replikerar Per Tryding i P4 Sveriges Radio och hävdar att beslutet om elprisområden inte är ett svenskt beslut utan att det fattats på EU-nivå.

Det finns ju en myt om att EU har bestämt detta åt oss och det är faktiskt ganska många inom politiken som fortfarande tror det men det här är ett svenskt beslut. EU kan inte bestämma om Sveriges ska ha elområden eller inte utan det bestämmer Sverige själva och det har väldigt stor påverkan på priset säger, Per Tryding till P4

Ygeman delar Handelskammarens åsikt om att situationen är ohållbar. Däremot håller han inte med om att elprisområden bör avskaffas. Ygeman påstår även att instiftandet av elzoner är ett beslut som fattats av EU.

Grunden för elprisområdena är att de ska se till att vi får mer elproduktion där efterfrågan är stark, exempelvis södra Sverige, men det är inte regeringen eller politiken som har bestämt att vi ska ha elprisområden menar Ygeman. Utan det är ett beslut som först EU har tagit och sen myndigheten Svenska Kraftnät har tagit. Men det har inte blivit tillräckligt mycket elproduktion i södra Sverige och det beror på att vi under tiden har haft väldigt låga priser.

Utöver Sverige är det endast Danmark som har indelningar i elprisområden, övriga länder i EU har alltså andra system för att sätta elpriser. Trots detta står Ygeman fast vid att elprisområden är ett EU beslut.  

Det ser lite olika ut i olika länder men det beror på EU regler och är alltså inte ett beslut som den svenska regeringen har fattat säger Ygeman till P4.

På frågan om hur han som energiminister kan förbättra situationen i Sydsverige påstår Ygeman att de inom en snar framtid ska öka elproduktionen framförallt i Sydsverige.

Jag kan se till att göra det fördelaktigare och öka elproduktionen, speciellt i södra Sverige, det kommer vi lägga förslag på inom mycket kort. Vi har gett i uppdrag till Svenska Kraftnät att se över den indelningen och inom några månader kommer de komma med förslag på hur de ser på elprisområdena. Så det är inte alls någon självklarhet att elprisområdena ser ut som de gör nu.

Handelskammaren menar att det finns många lösningar till problemet som svensk politik skulle kunna tillämpa, exempelvis behöver inte elprisområden helt avskaffas utan en lösning skulle kunna vara någon typ av blandform.

Det finns en hel del man kan göra, man kan till och med ha ett enhetligt pris för konsumenterna och ha kvar elzonerna för de som producerar elen. Det finns lite blandformer man kan använda och vi tycker det är ett krav att politikerna sätter sig in i detta och tar fram alternativen säger Per Tryding till P4.

0