Hur arbetar man med upphandling för att säkerställa hållbara processer?

Den 15 september 2021 bjöd vi in till första webbinariet och efterföljande workshop inom Agenda: Sustainability. Detta initiativ är ett samverkansprojekt mellan Ekonomihögskolan i Lund, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne och Lunds kommun. Syftet är att skapa en plattform där olika aktörer – från näringsliv, regioner, kommuner och akademi –tillsammans får möjlighet att diskutera och samarbeta för att lösa några av de komplexa hållbarhetsfrågor som vi har framför oss. FN:s globala hållbarhetsmål nummer 17 lyfter just detta, samverkan för att nå hela agendan och hållbarhetsmålen till 2030.

Dagens fokus var hållbar upphandling med rubriken, Hur arbetar man med upphandling för att säkerställa hållbara processer”. Webbinariet bestod av tre inledande presentationer av kunniga talare med expertkunskap inom olika delar av upphandling och en avslutande paneldiskussion.

Moderator för eventet var Catharina Piper, advokat och partner på Moll Wendén, som med lång erfarenhet inom hållbar upphandling guidade oss genom dagens ämne. Catharina inledde och gav en bakgrund till utmaningar med dagens fokus som samt hur hållbarhet ofta är ett ämne inom upphandling. I sin inledning till webbinariet gjorde Catharina bl.a. en koppling Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling, tog upp ett par exempel på hållbar upphandling och tydliggjorde vilka huvudfrågor som skulle tas upp vid seminariet.   

Anna-Emilia Joelsson, hållbarhetschef för Swecos infrastrukturverksamhet, var första talaren och lyfte olika områden som är viktiga för att säkerställa att hållbarhet är med i upphandling, och på ett bra sätt. Till exempel är det viktigt att hållbarhet är en viktig faktor hos upphandlaren, och att ställa procentuella klimatkrav inom ett projekt man arbetar med.

Ulla Janson, lektor på Lunds Tekniska Högskola, pratade om att hela ansvaret finns hos inköparen. Bidrar inköpet till en cirkulär ekonomi och hur kan man arbeta förebyggande inom avfall redan vid inköpet?

Stig Mellström, nationellt kundansvarig på Schneider Electric Sverige AB, fortsatta med att presentera hur de på Schneider arbetade med hållbarhet samt poängterade att det gäller inte bara att vara förberedd utan också förutseende i sina upphandlingar.

Efter dagens webbinarium bjöd vi in till en efterföljande workshop där deltagarna fick möta talarna för att i mindre grupper fördjupa sig och diskutera olika frågeställningar. Frågeställningarna som lyftes i de olika break-out rummen var:

  • Hur kan man som leverantör arbeta för att vara med attraktiv?
  • Hur arbetar man förutseende med upphandling för att säkerställa hållbara processer?
  • Konkreta do’s and dont’s för en upphandlande myndighet
  • Hur kan man vara innovativ och säkerställa hållbara processer i offentlig upphandling?

Detta webbinarium hade som utgångspunkt att åhörarna skulle ha med sig något konkret från detta seminarium. Varje expert i panelen lärde oss också något nytt, t.ex. så lärde Anna-Emilia oss mer om kravställande gällande procentuella klimatkrav, Ulla fick oss att se på avfall på ett helt nytt sätt och Stig om vikten att vara förutseende. Efter presentationerna hölls en paneldebatt och därefter en workshop men tre frågeställningar gällande olika infallsvinklar avseende hållbar upphandling. Under såväl första delen som andra delen (workshopen) så utbytes erfarenheter och många initierade frågor ställdes.

Reflektioner från deltagarna:

”För mig var det mycket inspirerande och gav mig insikt i att hållbar upphandling fortfarande är i sin linda. Därför behöver vi tillsammans, näringsliv och offentlig verksamhet, verka för att utveckla och driva hållbar upphandling så det blir en hygienfaktor inom snar framtid. Ett webbinar som det här gav möjligheter att dela kunskap och även skapa nya samarbeten.”

Veronica Sällberg, Axis Communications

”Tack för ett mycket bra seminarium. Det jag har med mig är vikten av att tänka hållbart i form av en oval affärsmodell. Dvs inte bara cirkulärt utan även att tillverka produkter som står länge och inte behöver bytas ut. Även givetvis att de är återvinningsbara i sin helhet. Att producera med eftertanke så att det planeras och beräknas redan på ritbordet att minimera spill t.ex. att använda material smart utan svinn i produktion och leverans.”

Maria Silfverschiöld, Järn i Offentlig Miljö, JOM


Intresset var stort och nu planerar vi en uppföljande workshop. Är du intresserad av att vara med och diskutera hållbar upphandling i workshop nummer två – läs mer här.


0