Så fungerar Sydsveriges elsystem

Tillgång på el diskuteras mycket men hur hänger systemet ihop och hur ser det ut egentligen? För att svara på det har vi satt samman ett antal aktörer som har gedigen kunskap och lång erfarenhet. Frågorna är komplexa och detta är ett sätt att snabbt förstå och sätta sig in i frågorna.

0:05 Introduktion – sydsvenska utmaningar och möjligheter
Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren

3:29 Scenario för det skånska elsystemet
Johanna Lundström, samhällsanalytiker, Region Skåne

14:30 Det sydsvenska elsystemet – Så funkar det!
Lennart Söder, professor i elkraftsystem

46:25 Nätutbyggnad och energiomställning
Peter Hjalmar, Regionchef Syd, E.ON

59:54 Stabil och klimateffektiv elförsörjning i Sydsverige
Adam Kanne, Senior Advisor, Uniper

1:13:24 Vindkraft, sol och grön vätgas – en del av lösningen
Wind Sweden och Nilsson Energy

1:37:58 Diskussion

0