Kompetensbehovet inom solcellsbranschen

Runt om i landet finns det företag som inte kan växa på grund av brist på kompetens. Nya branscher leder till nya kompetensbehov där traditionella utbildningsvägar inte hunnit i kapp – en sådan bransch är solcellsbranschen.

Handelskammaren, Malmö stad och Arbetsförmedlingen har tillsammans med företag i solcellsbranschen tagit fram ett utbildningspaket som ska leda till fler kandidater med en passande kravprofil. Detta görs genom projektet Jobbspår.

Hur ser kompetensbehovet ut i solcellsbranschen?

Behovet av installatörer – det kommer vi även ha för elektriker framöver också – är ett löpande behov. Vi har en väldigt duktig rekrytering själva, men vi behöver ännu mer än så. För marknaden växer mer och mer. Som Sveriges marknad är idag så ligger vi på ca 1 procent i hur mycket energi som produceras. Vi tror att vi kommer komma upp i 20 procent framåt, det är något som jag och Svea Solar tror på. Därav behöver vi extremt duktig personal som kan utföra det. I detta fall är detta klockrent, säger Sebastian Parfalk från Svea Solar.

Vad var lockande med Jobbspår?

Framför allt för att kunna – ha vi har ju en bra utbildning i grunden, men detta är ju ytterligare ett tillskott till att få en bra grund i personalen som kommer in och kunna välja ut vilka kandidater man vill ha och vilka man vill gå vidare med. Även kunna jobba med själva staden och regionen på ett helt annat sätt. Få fram kandidater mer specialanpassat, det är inte alltid möjligt att göra det själv, säger Sebastian.

På vilket sätt gynnas ni arbetsgivare av rekryteringsformen Jobbspår?

Vårt engagemang grundar sig i att vi framför allt ville se till att fler människor får plats i den här branschen. Vi ville skapa fler arbetstillfällen och vi såg Jobbspåret som en fantastisk möjlighet att dels få vara med och att få ta fram en kravprofil osv. Med tanke på att detta är en relativt ung bransch så tror jag att det inte finns någon som sitter på ett färdigt koncept eller en bild på hur den här utbildningen ska utformas. Utan jag tror att här krävs det att arbetsgivarna är med från början. Framför allt då det är arbetsgivarna som är det ute och ser vad som behövs och vilka moment som behövs läggas in i utbildningen. Jag tror att nyckeln i detta är att arbetsgivarna tillsammans med staden och Handelskammaren tar fram detta ihop ger en komplett utbildning, säger Rukiya Ismail från Solar Construction Sweden AB.

Se hela intervjun i videon nedan:

0