Kompetensbehovet inom solcellsbranschen

Runt om i landet finns det företag som inte kan växa på grund av brist på kompetens. Nya branscher leder till nya kompetensbehov där traditionella utbildningsvägar inte hunnit i kapp – en sådan ...
Läs mer