Trafikverkets plan når inte målet

I går presenterade Trafikverket förslaget till den nationella planen för transportinfrastruktur 2022–2033. Handelskammaren har tagit del av förslaget och menar att det inte motsvarar politikens eget mål för trafikpolitiken, vilket är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Jag ser två stora problem. För det första skjuts viktiga projekt på framtiden eftersom pengar saknas. För det andra fördelas pengarna mycket skevt och stora delar av landet missgynnas, så också Sydsverige, säger Handelskammarens VD Stephan Müchler.

Problemet är att föreslagen plan inte generar en lösning som är bra för Sverige som helhet. Till exempel får Kalmar län för fjärde nationella transportplanen i rad i princip inga investeringar. Storstadsregionen Skåne får knappt en femtedel av de investeringar som görs i Stockholm och Västra Götaland. Med så skev fördelning kan man knappast förvänta sig att nå målet om att säkerställa hållbar och effektiv transportförsörjning i hela landet.

0