Kompetensutveckling genom kurser inom yrkeshögskolan

För dig som funderar på vad du ska göra till hösten. Kompetensutveckling genom kurser inom yrkeshögskolan kan hjälpa dig med nästa steg i karriären! Nu finns det över 190 nya kurser att ta del av.

Kurser för kompetensutveckling och omställning

Yrkeshögskolans program är vanligtvis mellan ett och tre år. Sedan 2020 finns möjligheten att studera kurser med varierande längd, allt från en vecka upp till motsvarande ett halvårs heltidsstudier på yrkeshögskolan. Syftet med kurserna är att underlätta för individers kompetensutveckling och omställning. Kurserna ska hjälpa personer att gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter, karriärväxla eller uppdatera sin kompetens för att behålla jobbet.

Arbetslivets utbildningsform

Yrkeshögskolan är utbildningsformen där arbetslivets behov står i centrum. Yrkeshögskolan är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik. Utbildningarna utformas efter arbetslivets önskemål och när yrkesrollerna förändras över tid kan utbildningarnas innehåll och inriktning anpassas genom det nära samarbetet med arbetsgivarna.

Utbildningarna som ger jobb

9 av 10 som tagit examen från en yrkeshögskoleutbildning får arbete inom ett år efter utbildningen. Så väl utbildningarna som kurserna skräddarsys efter arbetsgivarnas behov. 94 procent av arbetsgivarna som rekryterat från yrkeshögskolan anser att kompetensen motsvarar i hög grad de behov som krävs.

Kurser inom yrkeshögskolan är relativt nytt och möjligheterna är stora, säger Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskolan, Sydsvenska- Industri och Handelskammaren. Kurserna leder inte till en examen men passar bra för yrkesverksamma som behöver fylla på med mer kompetens eller behöver kompetensutvecklas. Kurserna är oftast mer flexibla och genomförs på distans vilket gör att det är enklare att kombinera med ett arbete.

Möjligheterna i Skåne

Skåne har många utbildningar och kurser inom yrkeshögskolan. I maj beviljades de kurser som  startar redan till hösten och är efterlängtade från arbetslivet. Kurserna beviljades inom flera olika branscher, så som bygg, energi, ekonomi osv. De flesta av kurserna genomförs på distans så utbudet av kurser och möjligheter till kompetensutveckling är över 190 kurser. Om man är intresserad av att läsa mer och se vilka kurser som man kan börja studera redan till hösten så finns de på www.yrkeshogskolan.se

För mer information:

Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Caroline.hostgren@handelskammaren.com

Tel. 040- 690 24 08

0