Utmanar för framgång

Författare: Caroline Rundberg. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv nr. 2 2022.

Vad gör man när en pandemi lamslår världen och företagets hela försäljningsmarknad försvinner i ett slag? På ScanBox i Olofström blev det plötsligt läge att kraftsamla kring idéer som legat på hyllan och starta upp självreflektiva processer. Tillsammans vände företaget vad som kunde varit en katastrof till en lukrativ affärsmöjlighet.

Allting rullade på fint. Det entreprenörsdrivna bolaget ScanBox hade sedan decennier vuxit ur garaget där grundaren byggt de första boxarna för varmhållning av mat. Vid det här laget hade försäljningskurvan länge pekat uppåt. Nu gjorde man sitt bästa år någonsin och lyckades bryta 100-miljoner-kronors-vallen. Året var 2019.

Bara månader senare var ScanBoxs försäljningsmarknad förändrad till oigenkännlighet. Alla pågående och projekterade lyxhotellsbyggen världen runt var lagda på is. De Michelin-prisade restaurangerna stod tomma och igenbommade. Alla prestigefyllda kocktävlingar var avblåsta. En förvånad och chockad värld befann sig nu i en pandemi.

Samtidigt i Olofström är det tyst. Produktionen har gått ner till sparlåga, korttidspermitteringar och varsel har kommit som från ingenstans och blivit verklighet. För att hålla tjänstemännen sysselsatta trots situationen beslutar man att plocka upp ett projekt som i åratal legat på hyllan. En rejäl make-over av företagets produkter med stor påverkan på själva produktionen.
– Vi bestämde väldigt fort att alla på konstruktions och produktionsavdelningarna, oavsett vad de annars har för arbetsuppgifter, skulle jobba så mycket de kunde med en uppdatering av våra boxar. Ett helt nytt koncept med ny design och övergång från aluminium till rostfritt. Knappt ett halvår senare släpptes förserien och vi kunde snart gå ut till kunderna och sälja våra nya produkter, berättar Sofia Knagg, logistikansvarig på ScanBox.

De nya boxarna är uppbyggda på ett annat vis än de tidigare vilket gör produktionen väldigt mycket mer effektiv och lättarbetad.
– Det är mer raka linjer, fler delar av produkten sitter ihop vilket ger stabilitet så vi kan jobba snabbare. Produkten är dessutom bättre. I vår bransch handlar det mycket om att bevara temperaturen. Den nya boxen är tätare med bättre isoleringsförmåga och en jämnare temperatur i enheten, vilket är precis vad våra kunder efterfrågar. Det ger också lägre energiförbrukning, säger Henrik Jonsson som är vd för ScanBox.

Pandemins olika effekter på världshandeln förde också med sig att ScanBox blev utmanade i sina inköp.
– Under pandemin arbetade vi noggrant med att säkerställa material. Vi tvingades analysera vad vi köper, vad vi vill köpa och vad som bara hängt med genom åren. Det ledde till byte av en del leverantörer som annars kanske inte blivit av. Vi köper in både från Sverige, övriga Europa och Kina. När vi var nära att få stora bekymmer för att någon komponent saknades scoutade vi den svenska marknaden efter ersättare. Under hela pandemin har vi därför inte haft en enda försening på mer än någon dag på grund av materialbrist. För tre veckor sedan drog vi dessutom ner vår leveranstid från fyra till tre veckor, säger Sofia.

Vi bestämde väldigt fort att alla på konstruktions och produktionsavdelningarna, oavsett vad de annars har för arbetsuppgifter, skulle jobba så mycket de kunde med en uppdatering av våra boxar.

Det har blivit vårvinter 2022 när jag träffar Sofia Knagg och Henrik Jonsson på kontoret i Olofström. Det är med stolthet i rösterna de berättar om den resa bolaget kastades in i på grund av, eller ska vi säga tack vare, pandemin. För från varsel och permitteringar gick vägen via ytterligare ett projekt till en ny produktserie – Basic Line. De optimerade den befintliga produkten genom att enbart behålla nödvändiga funktioner för att passa andra branscher bättre.
– Vi insåg att potentialen var stor inom offentlig sektor. Våra ursprungsprodukter håller en premiumnivå som de bästa kockarna kräver men sjukhus, vårdhem och skolor har inte alls samma behov av att exempelvis kunna ställa in boxen på 86,3 grader och något helt annat vid nästa användning. Tidigare har vi varit för dyra för det offentliga, nu tog vi fram ett nytt basicsortiment där vi erbjuder vår grundbox men med lite enklare komponenter som gör det jobb som behövs, säger Henrik.

Nu blev det fart på affärerna. 2021 kom ScanBox upp i nästan exakt samma omsättning som 2019 och var väldigt nära en all-time-high.
– Tillväxten vi såg i fjol kan upplevas som en återhämtning från 2019 men det är det inte, det är tillväxt i andra segment. De kunder som drev vår tillväxt fram till 2019 var framför allt femstjärniga hotell på marknader som Dubai, Macao och Singapore. Där har vi kvar vår position och när besöksnäringen nu börjar öppna upp igen kommer det att driva tillväxten ytterligare, säger Henrik.

Tillväxt och utvecklingsresan fortsätter med nya satsningar.
– Vi har en fantastisk potential, vi har lyckats hitta bra lösningar med blod, svett och tårar. Om vi nu också får strategier, processer och medarbetare att lira åt samma håll så kommer det att gå undan ännu fortare. Samtidigt vill vi bevara själen i företaget, den passionerade entreprenörsandan, men knyta ihop den med ett mer industriellt entreprenörskap. Den omställningen har vi påbörjat, säger Henrik.

Målsättningen är att nå en omsättning på 300 miljoner om fem år vilket ger en tillväxttakt på närmre 25 procent/år.
– För att klara det har vi inlett ett arbete som omfattar flödesbeskrivningar från order till pengar och från offert till leverans. Vi har identifierat det som skaver och arbetat bort det. Vi har också tagit ett helhetsgrepp kring vår export där vi ska bli ännu bättre. Mycket av det här har fungerat i alla år, inte för att vi varit så strukturerade utan för att personalen velat att det ska funka och löst det, berättar Sofia.

Både Sofia och Henrik återkommer ofta till den stora betydelsen medarbetarna har för företaget. En av framgångsfaktorerna de pekar ut är att i stort sett alla i personalen varit och är delaktiga i utvecklingsarbetet.
– Vi är inte jättestora, 45 personer, så alla får och nästan måste vara med. Annars kommer vi inte att lösa de där 25 procentens tillväxt. Till exempel har vi en tävling mellan avdelningar som går ut på att komma med flest förbättringsidéer. Vi har fått in mycket bra förslag och tagit tag i sådant som vi tidigare inte varit så bra på att fånga upp i stunden, säger Sofia.
– Vi vill sätta en kultur där man har det ständiga förbättringstänket och utvecklar både sig själv som individ och bolaget. Vi försöker bygga en kultur av frihet under ansvar där man trivs och där vi skapat förutsättningar för medarbetaren att kunna göra ett bra jobb, fyller Henrik i.

Externt ligger fokus på kunden. ScanBox är aktiva i totalt 50 länder med både gemensamma och varierande behov.
– Ett konkret exempel på att anpassa produkten efter kundens behov är från Mellanöstern. Under Ramadan har man stora festmåltider med enorma fat och det fanns inte någon lösning på marknaden för att hålla så stora fat varma. Tillsammans med vår säljare i regionen tog vi på bara en månad fram en modell. Det blev en fantastisk dörröppnare som gjorde succé.

ScanBoxs satsningar under pandemin har inte bara gett gott resultat i form av affärsmässiga framgångar. På köpet har det också kommit en rad insikter och lärdomar som är en tillgång inför framtiden men som också öppnat ögonen för det större perspektivet.
– Jag slås ibland av vilken potential svensk industri har som inte riktigt realiseras. Mycket för att man inte vågar ifrågasätta det man alltid gjort. Det pratas om kundfokus men jag tror inte att så många faktiskt har det. Jag tror också att det är få som förstår den positiva effekten av reflektiva processer. Det finns enorma skalfördelar, framför allt för bolag i vår storlek. Min upplevelse är att många har mycket att vinna på att fokusera på processer och utmana sig själv, säger Henrik. n

0