Fortsatt jakt på tekniker!

För tionde respektive sjunde året i rad går nu tävlingen om Årets Tekniker och Årets Tekniker – Tekniklöftet av stapeln. Som ett led i arbetet i att främja och inspirera till samhällsutveckling genom teknisk innovation, delar Sydsvenska Handelskammaren årligen ut utmärkelserna i samarbete med Alfa Laval, Beijer Electronics, Bona AB, Nederman, Deloitte, Moll Wendén, SEB, TePe Munhygienprodukter AB och Trelleborg AB.

Utmärkelserna handlar om att hitta personer som kan inspirera andra. Utan innovativa tankesätt och modiga människor med nya idéer och produkter är det oerhört svårt att konkurrera på en global marknad. Med priset Årets Tekniker vill vi belöna en person som under många år i branschen bidragit till utveckling och stöttat andra tekniker. För Årets Tekniker – Tekniklöftet vill vi uppmuntra nya förmågor som har en stor potential men som fortfarande ligger i etableringsstadiet.  

Vinnarna utses med hjälp av nomineringar från till exempel kollegor, elever och chefer och granskas sedan av en jury. Vinnarna får ett stipendium på 50 000 kronor vardera.

Initiativtagare till Årets Tekniker är Handelskammarens ordförande Kerstin Lindell. 

”Det finns studier som visar att det år 2030 beräknas råda brist på över 50 000 ingenjörer. Genom ”Årets Tekniker” kan vi lyfta tekniker som yrkeskategori, och förhoppningsvis också skapa intresse för teknik, och därmed bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns priser till ledare, ekonomer och innovatörer, men det är alltför sällan som vi uppmärksammar tekniker” menar Kerstin Lindell.


Nu utlyser Handelskammaren tillsammans med samarbetspartners nomineringar till Årets Tekniker 2022 respektive Årets Tekniker – Tekniklöftet 2022. Nomineringar sker på vår hemsida >


Prisutdelningen äger rum på Handelskammarens Höstmöte i Malmö den 24 november 2022.

Följ oss på Facebook

Läs mer om tidigare vinnare och deras bedrifter här.

Vid ytterligare frågor kontakta Ellen Dahl, Handelskammaren +46 720 60 56 62

0