15-årsjubileum i Berlin

Den 26 september firade organisationen Fehmarn Belt Business Council (FBBC) sitt 15-årsjubileum med ett seminarium på de nordiska ambassaderna gemensamma besökscentrum i Berlin. Runt 100 deltagare från främst danskt och tyskt näringsliv deltog i firandet och jubileet inleddes av de danska och svenska ambassaderna.  

Tillsammans med nordtyska handelskamrar, den danska handelskammaren, dansk industri och flera andra tyska näringslivsorganisationer grundades FBBC 2007 för att driva näringslivets ståndpunkter om en fast förbindelse mellan Rödby och Puttgarden.  

Avtalet mellan Danmark och Tyskland har resulterat i byggandet av en tunnel under Fehmarn som kommer att stå färdig 2029. När nu fabriken för tunnelelementen börjar ta form i Rödby och de första elementen skall bogseras ut sommaren 2023 är det dags för näringslivet att gå vidare med förberedelserna inför den nya region som kommer att skapas.  

Handelskammaren lät tidigt olika forskare titta på vad en förstärkt förbindelse mellan Danmark och Tyskland ska innebära. Det stod tidigt klart att denna förbindelse kommer att skapa förutsättningar för en ny region som kommer att påverka södra Sverige mycket. Olika studier har förstärkt bilden och tankar på att med Fehmarn Bältförbindelsen skapas en möjlig megaregion från Hamburg till Oslo delas av många forskare och nationella och regionala politiker. 

Dryga 10 miljoner människor kan röra sig inom denna region och koncentrationen av konkurrenskraftiga företaga, forskning och utveckling, kultur och turism, flera huvudstäder och ekonomiska centrum ger globala förutsättningar.  

När förbindelsen öppnar 2029 kommer Hamburg och norra Tyskland betydligt närmare Öresundsregionen och nya möjligheter skapas för miljontals människor. Nu gäller det bara att Sverige planerar inför detta – ny infrastruktur behöver komma på plats för att bemöta det ökande flödet av både gods- och persontrafik, säger Pontus Lindberg från Handelskammaren.  

Handelskammaren har ju drygt 20-års erfarenhet från Öresundsförbindelsen och vet mer än väl att nya infrastrukturkopplingar som fast förbindelser öppnar upp möjligheter och utmaningar som inte enkelt hanteras av olika nationella myndigheter. Därför är det viktigt att nu fördjupa samarbetet mellan näringslivets organisationer för att lyfta de problem vi ser. Fehmarn Belt Business Council ska kommande år fokusera på frågor kopplade till arbetsmarknaden och tillfartsinfrastruktur.   

0