Handelskammaren vill att domstol upphäver gränskontroll

På onsdagen inlämnade Sydsvenska Handelskammarens ombud Finn Madsen en begäran om rättsprövning av de inre gränskontrollerna till Högsta förvaltningsdomstolen.

Yrkandet från Handelskammaren är att domstolen ska upphäva regeringens beslut och besluta att det tills vidare inte ska gälla.

Bakgrunden är en dom från EU-domstolen april 2022 som klargör rättsläget ytterligare kring kontrollerna. Där klargjordes att Österrike inte har rätt att genomföra inre gränskontroll. Fallet är identiskt med det svenska.

De inre gränskontrollerna försvårar för svenska företag och svenskar och nordbor att vara aktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt har de inte levt upp till sina syften kring säkerhet och kriminalitet, säger Stephan Müchler, VD på Handelskammaren.

Bertelsmann institutet i Tyskland har ju visat inre gränskontroll för svensk del kostar 50 miljarder Euro i lägre BNP om de pågår fram till 2025. Pendling och fungerande arbetsmarknad försvåras.

Nyligen framkom att dansk polis inte anser att gränskontroller fungerar och att ökat samarbete är bättre.

Schengen är viktigt. Det garanterar yttre gräns och effektiviserar säkerhet genom samverkan mellan länder vid gränserna och inom länderna. Och det är en ekonomisk hörnpelare för tillväxt och svensk export. Det äventyras nu, säger Stephan Müchler.

Till ansökan om rättsprövning finns även ett rättsutlåtande från professor Joakim Nergelius, som är en av Sveriges ledande experter på konstitutionell rätt.


För fler kommentarer:

Sveriges Radio: Vill stoppa gränskontroller mot Danmark – tar frågan till domstol

Sydsvenskan: Gränskontrollerna kan snart bli förklarade som olagliga

0