Malmöföretagen går samman för ny industriteknisk lärlingsutbildning

Tillsammans med Malmö stad och utbildningsföretaget Veldi satsar vi nu på en ny lärlingsutbildning som fokuserar på att utbilda personer till industrin i Malmö.

Industrin i Malmö lever i högsta grad men ser annorlunda ut nuförtiden. Den syns inte längre i gatubilden när stora tunga industrinamn – som exempelvis Kockums – är borta, men det finns ett stort antal välmående och moderna företag med både tillverkning och utveckling i staden. En stor del av dessa företag har brist på yrkesutbildad personal. När de stora industriarbetsgivarna försvann från Malmö har antalet som utbildas mot industrin också minskat. Idag går det att på ena handens fingrar räkna antalet elever på industritekniska programmet som tar examen i Malmö varje år. Detta är ett dråpslag för branschen, för samtidigt är dagens tillverkning i Malmö mer välmående än någonsin, och behovet av välutbildad arbetskraft är stor.

Företagen i Malmö har ett stort behov av personer som har industriteknisk utbildning. Därför startar vi den här lärlingsutbildningen. En hög grad av praktiskt lärande passar många personer och med den här utbildningen vill vi öka utbildningsutbudet i Malmö” säger Thomas Pettersson, rektor på Komvux i Malmö.

De företag som deltar i samarbetet gör det med ambitionen att det ska finnas fler personer med industriteknisk utbildning att anställa i Malmötrakten. Tillverkande företag ser ett stort framtida behov av personer som har rätt utbildning. Utbildningen innehåller dels en grundutbildning hos Veldi dels en fördjupning ute på ett företag. Innan man går ut i sitt praktiska lärande sker det en matchning mellan företag och deltagarna i utbildningen. Detta för att det ska bli så bra som möjligt för bägge parter.

Jag tror att många skulle bli förvånade om de kom ut på ett av Malmös industriföretag idag, både på vad som händer bakom fasaden och vilka möjligheter som finns. Vi vill verkligen uppmana alla att satsa på en industriutbildning.”, säger Erik Ehn Blomgren på Handelskammaren.

Det är ett stort antal företag som engagerar sig i den här processen och vill ta emot lärlingar.

0