Nya frihandelsavtal, Geopolitiska spelplanen och Sök Brexitersättning

Vill du också ha Internationella Nyhetsbrevet direkt till inkorgen? Skrolla längst ner på sidan och fyll i din emailadress i sidfoten.

Exportchefsindex faller & handelsstatistik Euro-området

Exportchefsindex (EMI) som tas fram av Business Sweden visar på fallande index under första kvartalet med 5,2 enheter till 47,6, från 52,8 fjärde kvartalet i fjol. Mätningen är den första för året och visar att företagen har en dyster syn avseende exportutsikterna på längre sikt. En ljuspunkt i mätningen är att företagen ser positivt på den förväntade exportefterfrågan från Asien.
>> Läs ”Optimismen dalar – Exportchefsindex första kvartalet 2023”

Eurostat har även publicerat handelsstatistik för Euroområdet för 2022. I statistiken går det att se mer information kring utvecklingen för export och import och vilka länder man handlar med. >> Ta del av statistiken


EU:s svar på amerikanska Inflation Reduction Act (IRA)

I början av februari presenterade EU-kommissionen sitt förslag till svar på det amerikanska stödpaketet ”Inflation Reduction Act” som är en mycket omdebatterad fråga inom EU. Förslaget innehåller bland annat att liknande stöd till europeisk industri ska tillåtas, men det siktar även på att skapa en råmaterialklubb med likasinnade länder. >> Läs mer


Moderniserade frihandelsavtalet med Chile

Svensk Handel har gjort en sammanfattning kring betydelsen av den överenskommelse om ett moderniserat frihandelsavtal mellan EU och Chile som nåddes i december 2022. Framförallt lyfter de fram betydelsen av ökad tillgång till olika råvaror såsom koppar och litium. Där står Chile för 22 procent respektive 28 procent av världsmarknaden. Detta är två råvaror som är viktiga för bl.a. elledningar och batteritillverkning.
>> Läs analysen


Digitoll – förändringar hos norsk tull

I Norge pågår nu en förändring av tullhanteringen vid gränspasseringen där målet är att få en helt digital hantering. Projektet heter Digitoll och målet är att all information ska sändas in digitalt och vara norska tullen tillhanda i förväg. I Tullpodden diskuteras förändringen och vad den innebär för olika aktörer. Med i podden är norska tullverket som även berättar om flera andra kommande förändringar i Norge.
>> Lyssna till Tullpodden ”Digitoll är igång – digitalisering av tullhantering i Norge”


Ett steg närmre FTA EU och Nya Zeeland

Den 17 februari skickade EU-kommissionen handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland till ministerrådet för undertecknande. När alla medlemsländer undertecknat skickas avtalet därefter till EU-parlamentet för godkännande. Därefter kan det träda ikraft.
>> Läs mer


Sök ersättning för Brexitkostnader senast 28 april

Nu finns en ny utlysningsperiod för företag som vill söka ersättning för kostnader man haft i samband med Brexit. Den andra ansökningsomgången öppnade i slutet av januari och stänger den 28 april. Totalt finns 200 000 000 kr i denna utlysning. Stödet kan beviljas till företag för både personalkostnader och övriga kostnader såsom:
– Konsult- och rådgivningstjänster
– Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien
– Deltagande i mässor och liknande.

>> Mer praktisk information om utlysningen i detta informationsblad
>> Mer information om Brexitjusteringsreserven på ESF-rådets hemsida


Ökad landrisk för Egypten

EKN nedgraderar Egypten i sin landriskklass på grund av den negativa utvecklingen i ekonomin. Framförallt spär de höga livsmedels- och energipriserna på inflationen i landet men Egypten har även problem med hög skuldsättning.
>> Mer information
Under januari uppdaterades även landriskanalyserna för Förenade Arabemiraten, Irak, Israel och Saudiarabien. >> Se EKN:s landriskanalyser


Nytt pristak på ryska petroleumprodukter

I början av februari enades man i EU om två nya pristak för ryska petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710. Europeiska rådet kommer framöver genomföra översyner varannan månad av denna åtgärd. >> Läs mer


Global Compact Academy

Ta del av Global Compacts öppna kurser som är framtagna i samarbete med partners till Global Compact. Här kan du bl.a. lära dig mer om hur företag kan arbeta med biologisk mångfald. Du kommer till de olika kurserna via nedan länkar:
– How to set Scienced- based targets
– How to understand and take action on the global goals
– Advancing decent work in business through the UN Global Compact Labour Principles
– Taking financial action for the SDGs: Implementing the CFO Principles
– Biodiversity fundamentals: The business case for action
>> Läs mer om Global Company Academy


Tionde sanktionspaket diskuteras

EU diskuterar nu ett tionde sanktionspaket. Det man framförallt diskuterar är restriktioner kring teknik som kan användas av den ryska krigsmakten samt att komma åt de som rundar eller bryter mot tidigare sanktioner. Europaportalen har sammanställt en översikt kring alla införda sanktionspaket. >> Läs mer


Textilmässa i Pakistan

I slutet av maj går textilmässan “TEXPO” av stapeln i Pakistan, från den 26:e till den 28:e maj.
”The 4th International Textile Exhibition (TEXPO) will showcase the textile industry from all across Pakistan bringing together textile units from sectors such as: leather garments, gloves, footwear, cotton, embroidery & lace, readymade garments, home linen, towel, hosiery art silk, sportswear & functional fabrics, lace & accessories, denim, knitwear and much more.”
>> Visitor registrations are open and can be accessed here

Kontakta Ghulam Mustafa, Trade Counsellor Stockholm, som gärna ger mer information om mässan samt koordinerar deltagare från Sverige och Finland.
Phone & WhatsApp: +46768696966 eller
Email: commercial@pakistanembassy.se eller mustafa.tradecounselor@pakistanembassy.se


Bygg- och möbelmässa i Litauen

Den 27-29 april går mässan RESTA 2023 av stapeln i Litauen. Den riktar sig mot bygg- och möbelsektorn. På vår hemsida kan du se en presentation av de företag som kommer finnas på plats och inom vilka sektorer de är verksamma.
>> Se deltagande företag och verksamhetsbeskrivning på vår hemsida
>> Läs mer om mässan på den officiella hemsidan

Market Access Day – EU Commission and Swedish Industry on Trade

På Market Access Day den 15 mars får du lyssna till ledande experter och beslutsfattare från EU-kommissionen och Sverige när de bl.a. diskuterar handelshinder och marknadstillträde. Eventet är kostnadsfritt och du väljer om du vill delta digitalt eller på plats i Göteborg.
>> För mer information och anmälan


Get ready for Japan Programme

The 2-week ‘Get Ready for Japan’ scheme offers EU managers the unique opportunity to experience and understand both the cultural and economic elements which define and explain Japan’s business and technological achievements.

•Training dates: 15 – 26 May 2023
•Application deadline: Thursday, 16 March 2023
•Venue: Tokyo, Japan

”In order to ensure a high degree of personal attention, the number of participants is limited to 14 participants. The EU-Japan Centre covers all training-related costs such as speakers’ fees, room rental, transfers for company visits, etc. All participants cover their travel costs to and from Japan as well as living expenses in Japan, including accommodation.” >> Read more


EU-prognos: Sveriges ekonomi förväntas krympa

När EU-kommissionen presenterade sin senaste tillväxtprognos är Sverige det enda land inom EU där ekonomin förväntas krympa under 2023. Även under 2024 förväntas tillväxten bli svag i Sverige. De tidigare så pessimistiska prognoserna för unionen som helhet har förbättrats mycket tack vare att den milda vintern gjort att energipriserna inte blivit så höga som befarats tillsammans med faktorer såsom lyckade insatser för minskad förbrukning och inköp av gas.
>> Läs mer om EU-kommissionens Ekonomiprognos


Ny EU-dom kring moms vid trepartshandel

PWC lyfter i sin skatteblogg upp en nyligen publicerad dom från EU-domstolen kring betydelsen av att ange den skatterättsliga grunden vid omvänd betalningsskyldighet (reverse charge) på sin faktura. Fallet avser en dom vid trepartshandel. >> Läs mer om domen och PWC:s kommentarer


Sök traineetjänst under ett år i Paris

I samarbete med Stipendiefonden för Svensk utlandsungdom och Stiftelsen Svensk-franska språkfonden utlyser Svenska Handelskammaren i Frankrike två ettåriga traineetjänster i Paris med start i september 2023.

Stipendiaten får aktivt delta i den mångfacetterade verksamheten för att främja det svensk-franska affärsutbytet och de svenska investeringarna i Frankrike och får tillgång till ett vidsträckt nätverk av kontakter inom det svensk-franska näringslivet. Stipendiaterna får således en god bas för ledande framtida befattningar i svenskt och internationellt näringsliv och entreprenörskap.

Ansökan med CV och personligt motivationsbrev på franska skickas till Katarina Lööf, Managing Director, Svenska Handelskammaren i Frankrike, e-mail: katarina.loof@ccsf.fr senast den 14 april 2023. Urvalsprocessen kommer att fortgå löpande. >> För mer information om traineetjänsterna

0