Är du nästa skånska stjärna?

Nu söker vi årets stipendiat till Leading Impact – Executive Management & Leadership Program. Nästa skånska stjärna-stipendiet går till en person från ett företag i Sydsverige som står inför en skarp strategisk utmaning och kan spela en viktig roll i regionens utveckling. Bakom stipendiet står EFL Executive Education tillsammans med Handelskammaren, PwC och Sparbanken Skåne.

EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, är en nytänkande managementutbildning för att ge dig och ditt företag en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.

Med en gemensam satsning mot det skånska näringslivet erbjuds nu en stipendieplats till höstens programstart av Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program till ett värde av 245 000 kr.

Skicka in din ansökan idag >

Om programmet

Programmet bygger på EFL:s impact-pedagogik, som innebär att du som deltagare tar med dig din organisations skarpa strategiska utmaningar in i programmet. Du tränas i att tänka kreativt kring affärsmodeller för att på ett hållbart sätt kunna leda din organisationsutveckling på en alltmer snabbföränderlig marknad med nya möjligheter och fallgropar. Programmet ger verktyg, lärande, inspiration och nytänkande som behövs för att tänka nytt kring ert företags unika möjligheter och att ta dessa från tanke till handling. Ett 15 månader hands on-program på deltid för att skapa omedelbar affärsnytta.

Programmet ges på engelska och består av såväl svenska som internationella deltagare.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2023.
Programstart: 4 oktober 2023.

Läs mer på www.leadingimpact.se

0