Rysk teknikanskaffning och EU:s klimattullar

Internationellt Nyhetsbrevet summerar de senaste händelserna inom handel. Vill du ha nyhetsbrevet direkt i inkorgen? Fyll i dina uppgifter i boxen nedan.


Rysk teknikanskaffning av svenska produkter och teknik

Svenska myndigheter har kännedom om att svenska produkter och teknik når rysk krigsmaterielindustri. I en folder framtagen av Säkerhetspolisen, Tullverket och ISP lyfter de upp rysk teknikanskaffning. De beskriver olika tillvägagångssätt som ryska aktörer använder och som svenska företag bör vara medvetna om. Företag som bryter mot införda sanktioner och exportkontrollåtgärder riskerar straffrättsliga konsekvenser. Det bör lyftas upp att en export till Ryssland kan utgöra brott, oavsett om den sker direkt eller indirekt via ett annat land. Det utgör även ett brott i sig att försöka kringgå EU:s sanktioner. >> Läs foldern ”Rysk teknikanskaffning”


EU:s 55%-paket

Europeiska Rådet har antagit fem rättsakter som kommer göra det möjligt för EU att minska utsläppen av växthusgaser. I paketet finns bland annat förändringarna av EU:s utsläppshandel, CBAM (gränsjusteringsmekanismen för koldioxid) och den sociala klimatfonden.
>> Läs mer


Trender på skatteområdet inom EU

Vill du fördjupa dig i data kring olika skatter i EU:s medlemsländer och vilka trenderna är i de olika länderna? Nu finns uppdaterad statistik att tillgå via EU kommissionens hemsida som täcker EU samt Norge och Island. >> Till datan

Introduktionskurs Tullkunskap

Tullverket har lanserat en kostnadsfri introduktionskurs i tullkunskap som tar upp områden som exempelvis Tullverkets roll i en tullunion och varans väg in och ut ur unionen. Kursen ger dig en överblick i själva tullproceduren och tar ca en timme att genomföra. >> Läs mer


Svenska SOCKSSS lyckades i Japan

På sin hemsida lyfter EU-kommission fram det svenska SME-företaget SOCKSSS, med tre anställda, som lyckats med sin satsning i Japan mycket tack vare frihandelsavtalet mellan EU och Japan. Med hjälp av avtalet kunde sockorna som tillverkades i Portugal importeras tullfritt till Japan vilket gjorde att man kunde vara konkurrenskraftig på marknaden. Företagets försäljning ökade med 25% från september 2022 till Mars 2023.
>> Läs mer om SOCKSSS satsning i Japan


Hjälp när du stöter på problem vid handeln?

Möter du hinder vid internationella affärer med andra länder utanför EU eller på EU:s inre marknad? Då kan du kontakta Kommerskollegium som har möjligheter att hjälpa till.

Hinder kan bland annat vara oberättigade krav på dokumentation och märkning av produkter, betungande tullprocedurer och hinder för tjänster och investeringar. På EU:s inre marknad kan hinder vara när nationella lagar och regler resulterar i begränsningar för den fria rörligheten. Handelshinder inom EU kan till exempel vara när ett företag upplever problem med momsbetalningar eller med att sälja sina varor i ett annat EU-land på grund av tolkningen av klassificeringsregler och standarder för en redan godkänd produkt. Det kan också vara när ett tjänsteföretag upplever svårigheter med att använda ett annat lands myndighetstjänster. >> Läs mer

0