Vi ses i Almedalen!

Äntligen är det dags för Almedalsveckan! Den 28 juni har vi en fullspäckad dag tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län – En arena för södra Sveriges näringsliv.

Återigen öppnar portarna för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Tillsammans är vi där för att säkerställa att avgörande näringslivsfrågor hamnar högt på politikernas agenda. 

VÄLKOMMEN TILL MELLANGATAN 27 I VISBY

Samtliga seminarier arrangeras på Mellangatan 27. Varmt välkommen att besöka våra seminarier eller kom förbi och diskutera näringslivsfrågor med oss. Vi har flera av våra politiska experter på plats under Almedalsveckan.

Tisdag 27 juni

Handelskammarmingel med 100-listan/Styrelselistan

Onsdag 28 juni

08.00 – Grön omställning i södra Sverige – var god dröj

Ämne: Energi, Hållbarhet
Arrangör: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren i Jönköpings län

Världen ställer om men Sverige tappar fart. Elektrifieringen är avgörande för klimatmålen, men utbyggnaden av svenskt elnät har blivit en flaskhals som förhalar näringslivets omställning. Mer fossilfri el vilket kräver mer produktion och överföringskapacitet – var finns de hållbara planerna?

När EU och USA växlar upp, har de politiska ambitionerna i Sverige sänkts. Utbyggnadstakten av svenskt elnät hänger inte med. Kunder i elprisområde 3 och 4 har betalat in 35 miljarder bara i extra flaskhalsintäkter till 2021. Ändå är elnätet SE4 Europas allra sämsta och SE3 det fjärde sämsta enligt europeiska nätmyndighetens ENTSO-e Winter Outlook 22/23. Företag som vill expandera klimatsmart får inte tillgång till nätet och tillståndsprocesser för nyproduktion och elledningar tar tiotals år. Hur ska Sverige åter ta ledartröjan i den gröna omställningen? Hur ska olika nationella och lokala intressen vägas mot varandra i processen för ny produktion och kapacitet? Hur kommer svensk tillväxt och konkurrenskraft stå sig på sikt om utvecklingen fortsätter i samma riktning?

Medverkande:

Carl Wangel, Governmental Relations, SSAB
Per-Anders Gustafsson, vd, Göteborg Energi
Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot, näringsutskottet
Per Tryding, vice vd och policychef, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution
Gustav Ebenå, chef avdelningen för Systemanalys och statistik, Energimyndigheten
Johan Trouvé, moderator, Västsvenska Handelskammaren

09.00 – Jakten på kompetens – utmaningen ökar

Ämne: Näringsliv, Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Jönköpings län

Trots osäker konjunktur och omvärld är tillgången till rätt kompetens den största utmaningen för näringslivet. Vi behöver jobba med bredd och spets. Företagen har sitt ansvar. Svensk politik har sitt och behöver skapa rätt förutsättningar för fler att bli redo för det som näringslivet efterfrågar.

Ett samtal om hur näringslivet kan ta ansvar för sin kompetensförsörjning. Panelen bjuder på exempel på företag som jobbar med sin kompetensförsörjning. Men vi riktar även blicken mot politiken. Vad behöver näringslivet från det offentliga för att det inte bara ska handla om enstaka initiativ eller projekt. Hur skapar vi systematik i arbetet med kompetensförsörjning?

Medverkande:

Cecilia Hallengren Aronsson, Senior Vice President HR, Volvo Group Trucks Technology
Petter Bedoire, CTO, SAAB
Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, Tech Sverige
Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen
Elin Hultman, Vice vd, Skill
Maria Fuxborg, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

10.00 – Den hållbara framtiden finns i skogen

Ämne: Näringsliv, Hållbarhet
Arrangör: Östsvenska Handelskammaren

Skogsindustrin är en av Sveriges äldsta industrier. Samtidigt spelar den en nyckelroll i morgondagens gröna omställning. Unik i sitt dubbla värdeskapande binder skogen koldioxid och ger upphov till klimatsmarta produkter som kan ersätta exempelvis plastmaterial.

Hur tar vi bäst tillvara skogens potential och värden framåt? Hur ser planerna för svenskt skogsbruk ut? Och vad krävs av politiken för att både bevara och använda denna unika, förnybara råvara för en hållbar framtid, grön framtid?

Medverkande:

Sören Petersson, vd, Holmen Skog
Viktor Johansson, Affärschef, NCC Building Östergötland
Staffan Schartner, arkitekt, partner, Omniplan
Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker
Matilda Molander, ledarskribent, Dagens Industri
Maria Björk Hummelgren, moderator, Östsvenska Handelskammaren
Simon Helmér, moderator, Östsvenska Handelskammaren

12.00 – Vad sa statsministern?

Ämne: Partiets halvdag, Näringsliv
Arrangör: Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Handelskammaren i Jönköpings län

Tre politiska redaktörer kommenterar direkt efteråt moderatledaren Ulf Kristerssons tal från Almedalsscenen. Ett granskande och analyserande samtal mellan tre politiskt bevandrade skribenter som representerar media från olika landsdelar och med olika politiska inriktningar. Från respektive horisont ger de en utvärdering baserad på erfarenhet, kunskap och förhoppningar av statsministerns Almedalstal.

Medverkande:

Widar Andersson, Politisk chefredaktör, Folkbladet
Martin Tunström, Politisk chefredaktör, Barometern
Malin Lernfelt, Chefredaktör, Liberala Nyhetsbyrån

13.00 – Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Jönköpings län

I Europa investeras stora summor i ny modern järnväg. Sverige går i motsatt riktning och avbryter sådana satsningar och prioriterar istället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten?

Medverkande:

Ulrika Heie, Ordförande trafikutskottet, C
Magnus Oscarsson, Trafikpolitisk talesperson, KD
Göran Cars, Professor samhällsbyggnad
Ellen Dahl, Moderator, Sydsvenska Handelskammaren

14.00 – Se klimatmöjligheterna i stadsutveckling

Ämne: Hållbarhet, Byggande
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

Sveriges nyindustrialisering innebär en accelererad tillväxt i flera av landets kommuner. Normer för hur vi stadsutvecklar är i förändring och samhällsutvecklingen väcker samtidigt behov av nya transportlösningar. Hur kan våra tillväxtregioner utvecklas hållbart?

En nytänkande planeringspraxis kan möjliggöra en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv region var människor vill bo, besöka, arbeta och etablera sig. Hållbarhetsutmaningarna ser olika ut i regionens delar beroende på geografiskt läge, täthet och transportbehov. Västsverige och dess arbetsmarknadsregioner växer samtidigt som våra städer förändras och livet med allt nära eftersträvas. Näringslivet är drivande för ett mer klimathållbart samhälle. En politik som stöttar vår omställning efterfrågas. Det stärker svensk konkurrenskraft och långsiktigt ekonomiska hållbarhet. Nya insikter om människors behov och beteenden samt klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen, kan skapa politisk träffsäkerhet till våra hållbarhetsmål.

Medverkande:

Maria Stenström, Ansvarig beteende och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet
Alexander Ståhle, Vd, Spacescape
Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
Helene Hellmark Knutsson, Landshövding, Västerbottens län
Ola Serneke, Vd, Serneke Invest
Christina Heikel, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

15.00 – Styrelsen – maktarena eller värdeskapare?

Ämne: Jämställdhet, Näringsliv
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren i Jönköpings län

Forskning visar att en bolagsstyrelse präglad av jämställdhet och mångfald fattar bättre beslut och är mer kreativ samt innovativ än en homogen motsvarighet. Samtidigt går utvecklingen mot jämställda styrelser långsamt. För att stärka svenska företag krävs därför samlade krafttag och förändring.

Vi fyra handelskamrar arbetar för moderna och konkurrenskraftiga företag, och vi ser att ökad jämställdhet i styrelser är en viktig del i det arbetet. Därför driver vi projekten Styrelselistan och 100-listan, initiativ som gör det lätt för företag att hitta kvinnliga ledamöter baserat på deras kompetens.

Medverkande:

Fredrik Hillelson, Grundare och VD, Novare Human Capital
Tove Lindahl Greve, Grundare och VD, Ansvaret
Maria Källsson, Rådgivare och VD, Safir Communication
Joel Eklund, Styrelseordförande och investerare, TePe
Christina Heikel, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

17.30 – Mingel med södra Sveriges näringsliv

0