Marie Gustafsson är Sveriges Bästa Lärare 2023

Sydsvenska Handelskammarens årliga utmärkelse ”Sveriges Bästa Lärare” går i år till Marie Gustafsson från Vendestigens Skola i Djursholm.
Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot priset för Sveriges bästa lärare. Jag känner mig hedrad!

Utan kompetenta och engagerade lärare ekar kunskapsområden på framtidens arbetsmarknad tomma. Det är därför hög tid att lärare premieras mer för sitt arbete och inte längre blir tagna för givet. För att lyfta vikten av inspirerande lärare i Sverige delas, för femtonde gången, utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare ut.

Sveriges Bästa Lärare 2023, Marie Gustafsson, arbetar med elever i år F-6 på Vendestigens Skola i Djursholm. Marie arbetar med målet att eleverna ska få ett ökat intresse för matematik och de naturorienterande ämnena. Hon är en rutinerad lärare som fortsatt arbetar med att utveckla sin pedagogik.

Juryns motivering lyder:

Med ett långt och hängivet engagemang i lärarrollen har hon hjälpt sina elever att utvecklas och finna glädje i lärandet. Hennes arbete som låg- och mellanstadielärare genomsyras av en tydlig pedagogik med målet att öka intresset för matematik och de naturorienterande ämnena. Det sker bland annat genom att tidigt låta eleverna engagera sig i opponeringar, diskussioner, ifrågasättande och presentationer inför både elever och föräldrar. 

Det framgångsrika arbetet kännetecknas av tydliga ramar, strukturer och mål, där elevens individuella resa är i fokus. Detta har skapat studieglädje och förutsättningarna för ett livslångt lärande hos eleverna. Vi har därför valt att utse Marie Gustafsson till Sveriges Bästa Lärare 2023.

Marie Gustafssons om sitt arbete och priset:

Jag tror på livslångt lärande och kommunikation. Jag undervisar mina egna kunskaper och erfarenheter till mina elever varje dag och de lär mig sina varje dag. Det berikar oss tillsammans.

Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot priset för Sveriges bästa lärare. Jag känner mig hedrad! Att skapa relationer, vara lyhörd, väcka nyfikenhet och lust till lärandet är något jag arbetar med varje dag med varenda elev. Att inspirera, lyfta, sätta tydliga mål och utmana, får dem att växa, bli nyfikna och vetgiriga.

Jag vill tacka mina elever för deras entusiasm, de är källan till min inspiration. Jag vill också tacka mina fantastiska kollegor och rektor, tillsammans är vi ett superteam!


Handelskammarens årliga lärarpris delas ut efter noggrann överläggning. Juryn består av Per Samuelsson, VD och koncernchef för Beijer Group och ordförande i juryn, Charlotta Falvin, styrelseproffs, Mats Johansson, styrelseledamot i Orbit One samt Handelskammarens vice VD Per Tryding. Deltar i juryn gör även Embla Persson, ordförande i Sveriges elevkårer och Anders Isaksson, vinnare av Sveriges bästa lärare 2022.

Marie kommer ta emot utmärkelsen på Handelskammarens Årsmöte den 1 juni.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ehn Blomgren, projektledare för Sveriges bästa lärare, Handelskammaren: 040-690 24 10

0