Ekonomiska prognoser, Nytt tullagstiftningsförslag och EU-USA samarbete

Sommartider hos Handelskammaren
Under juni, juli och augusti hanteras dina dokument i CERTIATA® Plus kl 9.00-15.00. Dag före midsommarafton kl 9.00-12.00.
I Malmö hanteras dokument över disk kl 9.00-15.00 med lunchstängt kl 12.00-12.30, under v. 27-32 kl 12.00-13.00.

OBS! Från och med 26 juni finns vi på ny adress i Malmö:
Ångbåtsbron 1, vån. 7


I Halmstad och Växjö gäller tidsbokning för hantering av dokument över disk.
>> Våra kontaktuppgifter


Tullverket behöver hjälp: Enkät om ny tullräkning

Tullverket planerar att införa ett nytt system för att fakturera tull, skatt och avgifter 2024/2025. Det kommer ersätta nuvarande tullräkning. Tullverket behöver nu hjälp från företag med att få in kompletterande information till utvecklingsarbetet. Enkäten består av sju enkla frågor och Tullverket önskar svar senast den 26:e juni. Diskutera gärna frågorna med er ekonomiavdelning och övriga som berörs av fakturor och betalningar på ert företag. >> Till enkäten


Tulldagen Early Bird-pris

Nu är programmet för Tulldagen 2023 klart. Detta är den största mötesplatsen för alla som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor! Förra året deltog drygt 300 personer i Malmö för att inspireras, uppdatera sina kunskaper och skapa nya kontakter.

Årets program bjuder som vanligt på en stor bredd och oavsett om du är ny i din roll eller om du har lång erfarenhet, kommer du garanterat att kunna sy ihop ett program som passar just dig. I år tar vi bland annat upp:
Nytt exportsystem 2024
Nya frihandelsavtal på gång
CBAM – Klimattullar på import till EU
Få koll på handelsrisker och efterlevnad
Förenklad deklaration import
Klassificering
Anmäl dig före 1 augusti och få Early Bird-pris
>> För mer information och anmälan till Malmö 17:e oktober
>> För mer information och anmälan till Tulldagen Online 23:e november


Är du vår nya kollega inom internationell handel?

Nu har vi en spännande tjänst ute då vår tullexpert Per Anders Lorentzon efter 31 år på Handelskammaren ska gå i pension. Brinner du eller någon i ditt nätverk lite extra för frågor kopplade till tull och internationell handel? Gillar du att hålla utbildningar och hjälpa företag med frågor kopplade till ursprungsregler, export och import? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan.
>> Läs mer om tjänsten

>> Läs även artikeln ”Mr. Tull – mannen som gör skillnad!” i vårt senaste nummer av Sydsvenskt Näringsliv där Per Anders delar med sig av några roliga minnen och berättar om fall där han kunnat hjälpa företag med sin expertis.


Sökes: SME-företag inom energi och miljöteknik

Nu är det hög tid att söka till acceleratorprogrammet ”India-Sweden Innovations’ Accelerator ” (ISIA) som riktar sig till svenska SME-företag inom energi och miljöteknik som vill växa i Indien. Programmet löper över 18 månader och inkluderar tre besök i Indien för att knyta närmare kontakt med potentiella partners, kunder och beslutsfattare i landet. Programmet är helt kostnadsfritt för antagna bolag. Programmet genomförs av Business Sweden i samarbete med Energimyndigheten.
Sista ansökningsdag är den 30:e juni.
>> Läs mer om programmet
>> Se ansökningsformuläret

Nya handelsmönster till Ryssland – sätt att kringgå sanktionerna

Rysslands export och import till vissa av sina grannländer har ökat. Samtidigt flaggar tullen inom EU för onormala handelsflöden för varor som finns på EU:s sanktionslista mot Ryssland. Detta är tecken på att sanktionerna kringgås, något som är fokus för EU att komma åt i det elfte sanktionspaketet som nu diskuteras.
>> Läs artikeln på Europaportalen
Observera även att Litauiska tullverket infört nya rutiner där det krävs utökade uppgiftslämnande för varor som omfattas av exportförbud eller restriktioner och som exporteras till tredjeland via Ryssland eller Belarus.
>> Läs mer


Säkerhetshot från Ryssland, Kina och Iran

Säkerhetspolisen har tagit fram ett antal rapporter kring olika länders säkerhetshotande verksamhet i Sverige, bl.a. i form av spionage, cyberangrepp, olovlig teknikanskaffning och påverkanskampanjer. Framför allt lyfts agerande av Ryssland, Kina och Iran upp i särskilda avsnitt.
”Ryssland – det största hotet”
”Kina – ett långsiktigt och växande hot”
”Iran – ett påtagligt säkerhetshot”
>> Läs mer om främmande makts verksamhet i Sverige på Säkerhetspolisens hemsida


Ny rutin vid export av krigsmateriel och PDA-produkter

Från den 8:e maj gäller en ny rutin vid export av krigsmateriel och PDA-produkter. Hanteringen centraliseras då helt till Arlanda. Det innebär att föranmälan, begäran om klarering och utförsel sker till exporttullkontoret på Arlanda. >> Läs mer på Tullverkets hemsida

Uppdaterad PDA-förteckning

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad PDA-förteckning som trädde i kraft den 26:e maj. Du hittar den nya förordningen på ISP:s hemsida


Sveriges Radio lyfter upp ”Inte i min last” – ny E-utbildning

Kriminella utnyttjar transportbolag som blir omedvetna knarksmugglare. I inslaget i Sveriges Radio hör du Tullverket berätta hur de kriminella agerar för att smuggla narkotika i det lagliga godsflödet. Logistikföretaget Begoma Spedition AB berättar även om varför de nu valt att låta sina anställda gå utbildningen ”Inte i min last”.
>> Lyssna till inslaget från Sveriges Radio
>> För mer information och anmälan till ”Inte i min last”


Förslag på ny EU tullagstiftning

Den 17 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på en större reform av EU:s tullagstiftning UCC. Bakgrunden till att reformera nuvarande lagstiftning är ökade handelsvolymer särskilt inom e-handel, ett ökat antal EU-standarder som behöver kontrolleras vid gränsen och även den förändrade geopolitiska verkligheten. Förslag som finns med är bl.a. att förenkla tullhanteringen vid gränspasseringen och fler förenklingar för företag som är så kallade trust and check traders. Man ska även införa en tulldatacentral för att underlätta för medlemsländernas tullmyndigheter att utbyta information.
>> Läs mer om förslaget på EU-kommissionens hemsida
>> Läs även en artikel på Europaportalens hemsida


EU:s ekonomiska vårprognos

I den ekonomiska prognosen från EU-kommissionen som presenterades i mitten av maj framgår att Sverige och Estland är de enda ekonomierna inom EU som förväntas krympa i år. Överlag är prognosen mer positiv än de senaste. Framför allt framhåller EU:s ekonomikommissionär de fallande energipriserna och en minskad risk för gasbrist kommande vinter som anledningar till den ljusare prognosen. Orosmoln är de stora skillnaderna mellan olika EU-länder avseende inflation samt Rysslands fortsatta krig mot Ukraina som ger en osäkerhet. EU:s BNP förväntas enligt den nya prognosen växa med 1 procent under 2023 och 1,7 procent 2024. >> Läs mer


Ökad optimism bland exportföretag

SEK:s, Svensk Exportkredit, senaste Exportkreditbarometer visar även den att 44 procent av svenska exportföretag räknar med ökad efterfrågan de kommande sex månaderna vilket är en kraftig ökning sedan den senaste mätningen från hösten 2022. Undersökningen genomförs två gånger per år då 200 svenska exportföretag får svara på ett antal frågor. >> Läs mer


EKN: ”Allt större skillnader i tillväxt – Asien drar ifrån”

I sin senaste omvärldsbevakning för 2023 lyfter Stefan Karlsson, chefsanalytiker på Exportkreditnämnden, upp de ökade skillnaderna i tillväxt och hur Asien i än högre grad blir världens tillväxtmotor framöver. Enligt IMF:s, Internationella valutafondens, senaste prognos beräknas euroområdet växa med 0,8 procent samtidigt som Asien växer med 5,3 procent. >> Läs mer

Oväntad ljusning för svensk export

Den 11:e maj publicerade Business Sweden sitt Exportchefsindex. Det som särskilt utmärkte sig i undersökningen var att flera delindex ökade. Indexet över exportförsäljning på tre månades sikt ökade kraftigt men även synen på exportorderstockarna och lönsamheten i exportförsäljningen stärktes. >> Läs hela undersökningen


Sverige störst minskning av rysk import i EU

Sverige är det land inom EU som har minskat sin import från Ryssland mest. Det visar Kommerskollegium i en analys där de tittat på handelsstatistik inom EU. De flesta länder inom EU har minskat sin import men det finns tolv länder som ökat. >> Ta del av analysen och statistik

Ny dokumentkod import från Israel

Sedan mitten av maj ska du ange en särskild dokumentkod vid import av gods från Israel där du anger preferensberättigat ursprung. Dokumentkoden Y864 som anges i importdeklarationen innebär att du intygar att varorna inte har sitt ursprung i en av de israeliska bosättningarna.
>> Läs om frihandelsavtalet med Israel på Tullverkets hemsida
>> Läs lite mer om nya dokumentkoden på danska Told Styrelsens hemsida


EU-USA: Gemensamma frivilliga AI-riktlinjer

I slutet av maj hölls ett av EU:s och USA:s möten inom TTC (Trade and Technology Council) i Luleå. Där kom parterna bland annat överens om att EU och USA ska utarbeta en gemensam uppförandekod för AI som företag kan använda. Det fortsatta arbetet kommer att ske inom TTC, det gemensamma handels- och teknikrådet där EU och USA samarbetar. Arbetet med att utveckla gemensamma standarder för AI-teknik och infrastruktur för elektriska fordon fortsätter.
>> Läs mer om resultatet från TTC-mötet i Luleå
>> Läs en sammanfattning i en artikel på Europaportalen


Granskning av utländska direktinvesteringar

I början av maj antog Regeringen propositionen ”Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen”. Detta gör det möjligt att granska utländska direktinvesteringar som kan leda till säkerhetsrisker. Om det är nödvändigt kan man begränsa eller förbjuda direktinvesteringen.
>> Läs sammanfattning på Mannheimer Swartlings Advokatbyrå


The 2023 Heckscher-Ohlin Conference

Den 11:e maj gick Heckscher-Ohlin konferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen hade temat ”Building trade policy on contemporary science” med talare från hela världen. Konferensen går att ta del av i sin helhet via Youtube.
Nedan är några av inslagen:

21st century trade research – what all policymakers should know
Marc Melitz, Professor of Political Economy at Harvard University.

Building trade policy on the shoulders of 21st century science
Anabel González, Deputy Director-General at the World Trade Organization.

The impact of trade liberalisation on productivity
Claudia Steinwender, Professor of Economics at Ludwig Maximilian University, Munich

The social dimension: trade and inequality in the light of 21st century theory and evidence
Pinelopi Koujianou Goldberg, Professor of Economics at Yale University

This time it is different? Strategic trade policy in the new era
Patrik Tingvall, Chief Economist at the National Board of Trade Sweden
Simon Evenett, Professor of International Trade and Economic Development at the University of St Gallen.

Trade and geography in an interconnected world: the globalisation and localisation of production networks in the 21st century.
Henry Yeung, Distinguished Professor at the Department of Geography at the National University of Singapore.


Japan-webbinarier: B2B Marketing & Differences between Japanese and western strategic management

Kostnadsfria webbinarier som regelbundet erbjuds av EU-Japan Centre. Under juni finns följande:

HOW TO SUCCEED WITH B2B MARKETING IN JAPAN
Tuesday, 20 June 2023 – from 10:30 to 11:30 AM CET
>> More information
THE DIFFERENCES BETWEEN JAPANESE AND WESTERN STRATEGIC MANAGEMENT
Tuesday, 27 June 2023 – from 10:30 to 11:30 AM CET
>> More information
——
How to register:
– If you are already a member, please log in before registering to one or more webinars.
– If you are not yet a member, you will first have to register for free. Once your registration request is confirmed by the EU-Japan Centre, please log in before registering to our webinars
.


KEYS TO JAPAN – Get help to develop a market entry plan for Japan

Looking to market your product or service in Japan? If so, the European Commission-funded Keys to Japan Competition will help develop a tailored Market entry plan for 2 winners.

The selected SME will pay only €1000, for a plan worth €10,000. The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation will pay the remaining €9,000.

Who is eligible? Applicants must be citizens of an EU Member-State or SMP-COSME Third Country*, be at least 20 years old, and work in a management position for a SME headquartered in the EU or in a SMP-Cosme Third Country.

Application deadline: 3 July 2023 (17h30 Tokyo local time)
>> More info and application form

* SMP-Cosme? Please check the status of your country. Please only refer to the sub-paragraph: ”COSME strand


Internationellt Nyhetsbrevet summerar de senaste händelserna inom handel. Vill du ha nyhetsbrevet direkt i inkorgen? Fyll i dina uppgifter i boxen nedan.

0