Ny rapport: Omvänd Robin Hood-effekt när regeringen fördelar infrastrukturpengar

Endast var femte krona hamnar utanför Stockholm och Göteborg när pengarna för nationella infrastruktursatsningar fördelas.

Skåne och flertalet andra län utanför de två storstäderna halkar allt längre efter i regeringens prioriteringar.

Det visar en uppdaterad rapport från Sydsvenska Handelskammaren.

Vinnarna och förlorarna är alltid de samma i regeringens nationella infrastruktursatsningar.

Det visar Sydsvenska Handelskammarens rapport ”Hela kungariket och halva pengarna”.
Rapporten analyserar hur de nationella byggplanerna fördelats län för län under ett kvarts sekel, 2010 – 2033.

Gapet fortsätter växa

Att regeringen i december beslöt stoppa de planerade satsningarna i bland annat Skåne, gör att gapet fortsätter växa jämfört med storstadsområdena Stockholm och Göteborg.

Stockholm får fem gånger mer pengar än exempelvis Skåne och femton gånger mer än de tre sydostlänen Kronoberg, Halland och Blekinge.

Den uppdaterade rapporten visar också att Sydsverige och flertalet andra län utanför Stockholm och Västra Götaland systematiskt prioriteras bort eftersom satsningarna oftast ligger sent i planeringsordningen.

Urholkad tillväxtkraft i övriga landet

Men i de två storstadslänen fullföljs satsningarna.
I plan efter plan fortsätter Skåne och länen utanför Stockholm och Göteborg att tappa. Historiskt är det mycket tillväxtkraft som gått förlorad utanför de två storstäderna. Nu vill vi få besked om detta kommer att rättas till i nästa plan, säger Anders Borgehed, regionchef Policy Sydost på Sydsvenska Handelskammaren.

Enligt de transportpolitiska målen ska de nationella planerna ge långsiktig nytta för människor och företag i hela landet.

Rapporten visar inte bara motsatsen. Ojämnvikten förvärras.

Fyra av fem kronor stannar i storstadslänen

Uppdaterade siffror visar att nästan 80 procent av pengarna läggs i Stockholm och Västra Götaland. Resten får övriga län dela på.

Regeringens beslut från december, att pausa planerade satsningar i Skåne med bland annat bygget av ny stambana, har mötts av stor besvikelse från både näringsliv och politiker regionalt.

Vi har redan stora välkända problem i den sydsvenska tågtrafiken. Att staten inte heller möter öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen med nya infrastruktursatsningar i söder riskerar påverka tillväxten både regionalt och även nationellt, säger Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren.

0