Ny rapport sågar stängning av skånsk grustäkt

Skånska byggprojekt riskerar både bli dyrare och öka klimatpåverkan när ballastproduktion i Södra Sandby hotas läggas ned. Nedläggningshotet ska nu prövas i miljööverdomstolen.

– Eftersom de små täkterna i Skåne inte räcker kan byggbolag framöver bli tvungna att hämta grus utomlands, säger Per Tryding, vice VD på Handelskammaren.

I samband med järnvägsbyggen eller byggen av vägar och hus krävs mycket material. Grunden läggs ofta med ballast – grovt grus – som är tungt och olämpligt att transportera av klimatskäl. Det finns stora fördelar att hämta detta lokalt.

I Skåne finns därför också täkten Södra Sandby som är en av fyra bara större platser i Sverige där det går att plocka ut större mängder ballast. Denna täkt ligger strategiskt placerad i ett av Sveriges främsta tillväxtområden i sydvästra Skåne.

2022 nekades dock täkten tillstånd för fortsatt uttag. Men frågan fick en ny vändning när Mark och miljööverdomstolen (MÖD) i fredags lämnade besked om att bevilja prövningstillstånd.

Om verksamheten i södra Sandby stängs får detta förutsättningarna för klimat och ekonomi.
Det visar en granskning som Tyréns gjort på uppdrag av Handelskammaren och NCC, ägare av verksamheten.

Ballast som används till byggprojekt i Skåne kan framöver tvingas hämtas i norra Sverige eller till och med utomlands, exempelvis Norge. Detta med kraftig ökad klimatpåverkan och fördyringar som följd.

Tyréns analys visar att en stängning av täkten vore ett rejält bakslag för klimat och ekonomi eftersom de små täkterna i Skåne inte räcker, säger Per.

Klimatbelastningen genom transporter kan bli mer än fyra gånger så stor och prislappen blir omkring tredubblad.

Det här visar att prövningen missar målet när den inte ser till helheten, säger Per. Detta sker inte i ett vakuum, utan det krävs ett ansvar för konsekvenserna vid nedstängning.

Handelskammaren ser också svårigheter för klimatanpassning av samhället i bredare mening.

När vi bygger nytt, så bygger vi klimatsmartare. Det gäller inte minst järnväg, som nu möter sämre och dyrare lösningar, avslutar Per.

Handelskammaren vill nu att dessa aspekter vägs in i frågan.

0