Almedalen Online

Är du inte på plats i Almedalen? Lugn, bara lugn. Vi sänder våra seminarier så att du kan också kan ta del av Almedalens diskussioner och debatter.

Första sändningen startar 08.00 den 28 juni – enjoy!

Almedalen tillbakablick

08:00-08:45 Grön omställning i södra Sverige – var god dröj


09:00-09:45 Jakten på kompetens


10:00-10:45 Den hållbara framtiden finns i skogen


12:00-12:45 Vad sa statsministern?


13:00-13:45 Sätt Sverige på rätt spår menyn järnväg


14:00-14:45 Se klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen


15:00-15:45 Bolagsstyrelser – makterna eller värdeskapare?

0