Vi välkomnar två nya alumner

Vi vill passa på och säga ett stort grattis till Emelie Lantz och Liselott Knutsson på Roxtec som nyligen har avslutat Diplomutbildningen!

Diplomutbildningen erbjuder företag en möjlighet att stärka sina medarbetares praktiska kunskaper för att hantera företagets internationella affärer. I utbildningen samlar vi sex olika delkurser som berör: export, import, ursprungsregler, leveransvillkor, utlandsbetalningar och kontraktsskrivning. Tillsammans ger de en bra grund för att få en ökad helhetsförståelse och kunskap för hur man ska hantera företagets export- och importaffärer rent praktiskt. Diplomutbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Med godkänt resultat får deltagarna ett diplom.

Diplomutbildningen har gett oss både nyttig och bred kunskap inom vårt arbetsområde. Dessutom är kursmaterialet lättöverskådligt och kan användas som referens i det dagliga arbetet.
Föreläsarna var otroligt kunniga och engagerade med förmågan att förklara ett svårt ämne på ett förståeligt sätt. De gav många exempel och det fanns alltid möjlighet att ställa frågor om situationer från vårt företag.
Det var också mycket trevligt och lärorikt att träffa andra kursdeltagare och höra om deras företag och hur de jobbar i dessa fr
ågor, säger Emelie och Liselott.

Läs mer om vår Diplomutbildning här

0