Kommentarer kring flödesbaserad beräkning av överföringskapacitet

Handelskammaren har tagit del av dokumentet ”External parallel run evaluation report – For assessment by the NRAs of the Nordic CCR, as required by the Nordic DA/ID.

Vi har skickat en skrivelse till Energimarknadsinspektionen (bilaga), men frågan berör till stor del även regeringen, eftersom utfallet så tydligt innebär försämrade villkor för elområde 3 och 4. I stort sett finansieras samtliga välfärdsvinster i Norden av förluster i dessa två stora svenska prisområden. Vi vill uppmärksamma regeringen på följande:

  • att införandet bör skjutas upp
  • att införandets kompatibilitet med syftena i EUR 2019:943 bör undersökas
  • att kompatibilitet med kommande nya konfiguration – eller avskaffande – av svenska elprisområden analyseras
  • att konsekvenserna för svensk konkurrenskraft och svenska hushåll utreds
  • att förhållandet till konkurrensrätten klarläggs, då modellen försämrar för kunder och saknar transparens, samt slutligen
  • att säkerhetsaspekter av försämrade villkor i elområde 3 och 4 utreds.

Per Tryding
Vice VD  

Johan Eklund
Chefsekonom

0