Sparbanken Skåne först att nå jämställd lön

Av: Andreas Jelvefors. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #3 2023.

– Visst är vi stolta över det arbete vi gjort men samtidigt kan man tycka att det inte är så mycket att yva sig över 2023. Fler borde vara där, säger Maria Stagmo, HR-chef på Sparbanken Skåne.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en fråga som skaver, inte minst inom bankväsendet. Bankinstitutens arbetsgivareorganisation och Finansförbundet var redan inför avtalsperioden 2011–2014 överens om att bankerna skulle börja åtgärda lönediskrimineringen.

När Sparbanken Skåne bildades 2014, genom en sammanslagning av tre mindre banker, var jämställda löner bland det första banken började jobba med bland sina 500 anställda. Efter 8 års arbete med att jämna ut löner och ta fram nya lönegrundande riktlinjer, meddelar Sparbanken Skåne att man nu är i mål med jämställda löner. Snabbast av alla banker.

– När vi startade 2014 hade vi ett gyllene tillfälle att slå hål på gamla strukturer. Vi ville ha rättvisa löner mellan män och kvinnor men också geografiskt mellan våra olika banker. Vi har ju bara en timmes pendlingsavstånd inom vårt område och vi ville inte att det skulle vara lönedrivande att flytta till ett annat kontor, säger Maria Stagmo.

När löneutjämningen drog igång visade löneinventeringen att ungefär var femte anställd inom Sparbanken Skåne var underbetald i förhållande till kollegor som utförde likvärdigt arbete. Flertalet var kvinnor.

– Vissa fick vi ge ett 20 procentigt lönelyft direkt. Men detta är ett arbete som inte går över en natt. Utjämningen av lönerna har pågått under flera år. Att banken nu slår fast att man har nått jämställda löner bygger på att medianlönerna nu är samma för kvinnor och män inom bankens olika tjänsteområden.

För att undvika skeva löner i framtiden har banken tagit fram nya riktlinjer som de 60 lönesättande cheferna inom banken behöver följa. Banken har exempelvis frångått procentuella lönepåslag och talar idag istället om påslag i rena kronor.

– I banker har det tidigare varit vanligt att det finns en pott på exempelvis 2,5 procent som ska fördelas. Och för att göra det enkelt för sig har chefer då givit alla sina underordnade samma procentuella påslag. Men 2,5 procent är ju dubbelt så stor löneökning för någon som tjänar femtio tusen än någon som tjänar tjugofem, säger Stagmo.

Hon förklarar vidare hur förutsättningarna för höjd lön generellt ser ut.

– Har du en marknadsmässig lön och presterat bra då kan du förvänta dig ungefär så här mycket i kronor. Har du en hög lön och har gjort en god prestation kan du förvänta dig lite mindre eftersom en löneökningskurva bör plana ut över tid. Har du en låg lön och presterat bra så få du mer.

Men 2,5 procent är ju dubbelt så stor löneökning för någon som tjänar femtio tusen än någon som tjänar tjugofem

Alla anställda i banken har inte varit rakt igenom positiva till förändringarna i lönesättningspolicyn.

– Jag tror i grunden att alla är för jämställda löner. Samtidigt är vi en konkurrensutsatt bransch. Att det finns medarbetare som har slutat för att de har fått mycket bättre löneerbjudande någon annanstans, det kan jag inte sticka under stol med, säger Stagmo.

För att inte förlora kompetens på grund av lön säkerställer banken kontinuerligt att lönenivån följer övriga banker i branschen. Inom Sparbanken Skåne finns fortfarande möjlighet för personer med en nyckelposition eller med en särskild kompetens att få ett individuellt lönepåslag som är lite större.

– Om vi har en stjärna i organisationen som förvisso har en relativt sett hög lön, men som också presterar fantastiskt, då är det ju kanske inte relevant att jämföra med medianlönen, säger Stagmo.

Att andra banker ännu inte nått jämställda löner tror Stagmo kan bero på olika faktorer, bland annat att de har fler anställda.

– Då tar arbetet längre tid. Men jag tror att vi under nästa år kommer få se fler banker meddela att man nått jämställda löner.

Samtidigt som banksektorn nu jobbar med frågan består löneskillnaderna mellan kvinnor och män i hela Sverige. Under förra året tjänade män 9,9 procent mer, enligt Medlingsinstitutet. Enligt institutets analys kan skillnaden delvis förklaras av att män i högre utsträckning jobbar i sektorer som betalar bra. Men 4,7 procent av skillnaden kan i dagsläget inte förklaras, och kan enligt Medlingsinstitutet bland annat beror på lönediskriminering.

I den lönekartläggning som Sparbanken Skåne ursprungligen gjorde för att syna löneskillnaderna inom banken upptäcktes också att det fanns män som halkat efter lönemässigt.

– Därför är det lite märkligt att det rent lagmässigt enbart är kvinnor som kan drabbas av osakliga löneskillnader, säger Maria Stagmo.

Att komma till rätta med lönediskrimineringen är enligt Stagmo en ödesfråga för arbetsgivare som vill uppfattas som en bra arbetsplats. Och man behöver ta tag i frågan på flera plan.

– Det finns ett strukturellt problem om du misslyckas att attrahera kvinnor till högre positioner. Så det är också en sak vi måste arbeta med, att säkerställa att det inte finns några hinder som gör att kvinnor väljer att inte bli chefer, säger Maria Stagmo.

0