Fyra av fem styrelser fortfarande ojämställda

Svenska bolag uppger att viljan är stor att få till jämställda styrelser. Men verkligheten är en helt annan. Det visar Handelskammarens senaste rapport Ta plats vid bordet” där jämställdheten i Sveriges bolagsstyrelser har undersökts i 5000 bolag runt om i landet.

I minst varannan styrelse i Sverige finns minst en kvinnlig ledamot. Men endast var femte styrelse är helt jämställd, det vill säga att styrelsen består av minst 40 procent kvinnor.

– Vi hade naturligtvis hoppats att bolagen hade kommit längre på det här området. Det är synd att man inte fiskar i hela dammen. Med fler kvinnor i styrelsen får du fler ingångsvärden och fattar beslut med bredare perspektiv, säger Ulrika Dieroff, chef affärsservice, Sydsvenska Handelskammaren.

Sydsvenskt perspektiv

Närvaron av kvinnor i styrelserna varierar stort beroende på var i landet bolagen finns visar rapporten. I Sydsverige toppar Örkelljunga listan med högst andel kvinnlig styrelserepresentation. Här är varannan styrelse helt jämställd. På andra plats ligger Simrishamn med en andel på 40 procent, följt av Älmhult och Karlshamn där andelen är 35,7 procent.

Kronoberg visar vägen

Ett län som utmärker sig är Kronoberg där man har flest antal kvinnliga VD och flest bolag med minst en kvinnlig styrelseledamot. Blekinge är det län som har flest jämställda styrelser. Sämst kvinnlig styrelserepresentation i Sydsverige hittas i Halland.

En tydlig ljusglimt i rapporten är att 70 procent av bolagen själva uppger en stark vilja att uppnå jämställda styrelser och är redo att aktivt arbeta mot detta mål.

Vi ser en tydlig vilja från bolagen att öka graden av jämställdhet i styrelserna, och detta bör ses som en betydande möjlighet att skapa förändring genom insatser som Handelskammarens 100-lista, säger Ulrika Dieroff.

Ta del av hela rapporten och bilagan nedan:

Rapporten har genomförts i samarbete mellan Handelskammaren i Jönköpings län, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren och Östsvenska Handelskammaren.

0