Så bestäms vilka frågor Handelskammaren ska arbeta med

De frågor Handelskammaren arbetar med berör inte bara näringslivet, de berör hundratusentals människor runtom i Sydsverige och även utanför Sveriges gränser. Ett exempel är Öresundsbron. I den här filmen förklarar vi hur den demokratiska processen går till när Handelskammarens medlemmar avgör vilka frågor som är viktigast att jobba med nu och framåt.

0