Nya Näringslivskoden – nyheter och praktiska tips i näringslivets kamp mot korruption

Näringslivskoden ger en praktisk vägledning till företags arbete med hantering av förmåner och mellanhänder och för sitt praktiska antikorruptionsarbete. Den lanserades första gången 2012 av IMM (Institutet mot mutor) och hösten 2020 släpptes en uppdaterad version. Nu med det nya namnet ”Kod mot korruption i näringslivet” för att visa på kodens bredare innehåll. Det etablerade smeknamnet Näringslivskoden består dock.

I den uppdaterade version har ett helt nytt praktiskt kapitel kring hantering av mellanhänder och tredje parter skrivits. Något som efterfrågats av näringslivet, särskilt av svenska företag verksamma på andra marknader där de ofta arbetar med agenter, konsulter eller andra ombud. Koden har även utökats med mer information om hur man arbetar praktiskt förebyggande mot korruption.

Under webbinariet får vi lyssna till Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare, som berättar om:

  • Varför en uppdaterad kod?
  • Genomgång av de största förändringarna, särskilt fokus kring hantering av mellanhänder och tredje part vid internationella affärer.
  • Praktiska tips och medskick i antikorruptionsarbetet utifrån koden

Koden vänder sig till alla svenska företag, privata som offentlig, och inkluderar även svenska dotterbolag utomlands.  Koden kan också användas av myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Stora delar av det svenska näringslivet arbetar idag aktivt med de 17 globala målen i Agenda 2030. Här får du en möjlighet att lära dig mer om hur du kan arbeta praktiskt med ett av underdelmålen i Agendan, mål 16.5.

Varmt välkommen med din anmälan,

0