Nytt visselblåsarkrav! – för alla företag med över 50 anställda

Den nya visselblåsarlagen som föreslås träda ikraft i december 2021 innebär att företag med minst 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem. Detta är något som många företag saknar idag och som kräver förberedelser.

De nya kraven kommer att införas under en övergångsperiod där företagets storlek avgör när du måste ha ett system på plats. För företag som inte redan har ett system bör man nu börja förbereda sig.

Inledningsvis går Maria Moberg, advokat på MAQS Advokatbyrå, igenom den nya lagstiftningen och viktiga frågor som du som arbetsgivare bör ställa dig när du inrättar ett visselblåsarsystem.

  • Vilka blir de nya kraven och när behöver företag ha sitt system på plats?
  • Vilket skydd får en visselblåsare i det nya lagförslaget?
  • Viktiga frågeställningar när man inför ett visselblåsarsystem? Exempelvis hur hanteras personuppgifter i systemet och vem ska ha tillgång till dem?
  • Hur utreder man ärenden som kommer in via visselblåsarsystem?

Avslutningsvis får du lyssna till Petter Tiger, vd Lantero, som visar hur ett visselblåsarsystem kan se ut. Han beskriver även hur man kan sätta upp ett system beroende på företagets storlek och belyser olika frågor företag bör ställa när de väljer visselblåsarsystem och utformning på detta.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,