Företagen tar täten

Klimatfrågan har kommit att bli en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. I denna rapportserie vill vi inspirera andra företag att bidra till ett hållbart samhälle samt sprida kunskap om hur företag på ett strategiskt och operativt sätt hanterar olika hållbarhetsområden.

Rapporter

Hållbarhet i det sydsvenska näringslivet

I denna rapport har vi frågat 150 företagsledare i Sydsverige om näringslivets arbete med Agenda 2030. Rapporten visar att det finns ett engagemang att arbeta med hållbarhetsfrågor hos företagen, men att de yttre och inre förutsättningarna är ett problem.

Läs hela rapporten här

Klimatutmaningen

Klimatfrågan har kommit att bli en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Många företag har gått före och visat vägen, inte minst genom långsiktigt klimatarbete och innovationer. I denna rapport visar 16 företag innovativa exempel på hur de hanterar klimatfrågan.

Läs hela rapporten här

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 hållbarhetsmål utformade av FN för att adressera de globala utmaningar världen står inför idag. Målen inkluderar alla länder och alla aktörer, inklusive Sverige och näringslivet. I denna rapport beskriver tolv företag hur de har gjort Agenda 2030 till deras Agenda.

Läs hela rapporten här

Vattenutmaningen

Vattenfrågan är en allt större utmaning för svensk industri. Hur kan industrin och övriga delar av samhället garanteras god vattenkvalitet och god tillgång till vatten? Vi vill med denna rapport inspirera genom att lyfta fram ett antal företag som på olika sätt beskriver sin vattenutmaning.

Läs hela rapporten här

Plastutmaningen

Plastutmaningen visar plastens plats i samhället. Genom goda företagsexempel lyfts plastens fördelar fram samtidigt som företagen beskriver hur de tar sig an plastens utmaningar. Sju företag berättar om hur de lyfter fram plastens fördelar och arbetar med dess utmaningar.

Läs hela rapporten här

0