Tillsammans mot brott

2018 påbörjade Länsstyrelsen Skåne, Polismyndigheten region Syd, Region Skåne, Kriminalvården region Syd, Tullverket, Kommunförbundet Skåne och Handelskammaren ett arbete utifrån det gemensamma programmet Skåne tillsammans mot brott.

Det finns ett behov av att utveckla det brottsförebyggande arbetet i Skåne. För att lyckas krävs samarbete mellan såväl myndigheter och kommuner som näringsliv och det civila samhället. Med gemensamma insatser vill vi utveckla och förstärka det förebyggande arbetet mot brott och verka för ökad trygghet för Skånes medborgare.

Vår målsättning med Skåne tillsammans mot brott är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Arbetet tar sin utgångspunkt i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott som presenterades i mars 2017. Vi kommer tillsammans att arbeta för:

  • att minska motivationen att begå brott.
  • att öka upptäcktsrisken.
  • att begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt (sak, plats, person).
0